Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 6; Ulf Bernitz, Emil Brengesjö, Laura Carlson, Lars Heuman, Jan Kleineman, Antonia Krzymowska, Fredrik Morawetz, Johan Sandstedt, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Aron Verständig, Mauro Zamboni; 2015
endast ny

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 6 Upplaga 1

av Ulf Bernitz, Emil Brengesjö, Laura Carlson, Lars Heuman, Jan Kleineman
m.fl.
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns arbetsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, offentlig rätt, processrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Innehåll:
Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar, Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz Parallel Proceedings in International Arbitration
Emil Brengesjö The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception
Laura Carlson Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar
Lars Heuman Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lars Heuman The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism
Wins the Day? Jan Kleineman God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
Antonia Krzymowska 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
Fredrik Morawetz Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
Johan Sandstedt Konkursförvaltaren och principalansvaret
Mårten Schultz Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter
Jessika van der Sluijs Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective
Aron Verständig I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap
Mauro Zamboni
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns arbetsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, offentlig rätt, processrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Innehåll:
Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar, Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz Parallel Proceedings in International Arbitration
Emil Brengesjö The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception
Laura Carlson Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar
Lars Heuman Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lars Heuman The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism
Wins the Day? Jan Kleineman God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
Antonia Krzymowska 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
Fredrik Morawetz Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
Johan Sandstedt Konkursförvaltaren och principalansvaret
Mårten Schultz Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter
Jessika van der Sluijs Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective
Aron Verständig I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap
Mauro Zamboni
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789172236028
Förlag: Stockholm Centre for Commercial Law
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 290 st
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns arbetsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, offentlig rätt, processrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Innehåll:
Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar, Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz Parallel Proceedings in International Arbitration
Emil Brengesjö The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception
Laura Carlson Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar
Lars Heuman Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lars Heuman The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism
Wins the Day? Jan Kleineman God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
Antonia Krzymowska 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
Fredrik Morawetz Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
Johan Sandstedt Konkursförvaltaren och principalansvaret
Mårten Schultz Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter
Jessika van der Sluijs Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective
Aron Verständig I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap
Mauro Zamboni
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns arbetsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, offentlig rätt, processrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Innehåll:
Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar, Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz Parallel Proceedings in International Arbitration
Emil Brengesjö The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception
Laura Carlson Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar
Lars Heuman Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lars Heuman The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism
Wins the Day? Jan Kleineman God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
Antonia Krzymowska 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
Fredrik Morawetz Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
Johan Sandstedt Konkursförvaltaren och principalansvaret
Mårten Schultz Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter
Jessika van der Sluijs Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective
Aron Verständig I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap
Mauro Zamboni
Ny bok
428 kr450 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
428 kr450 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)