Svensk politik och den europeiska unionen; Tom Bryder, Daniel Silander, Charlotte Wallin (red.); 2004

Svensk politik och den europeiska unionen Upplaga 1

av Tom Bryder, Daniel Silander, Charlotte Wallin (red.)
Vi lever i en tid av snabb politisk förändring. För ett litet och utlandsberoende land som Sverige är denna förändring påtaglig.

Läs mer
Boken åskådliggör hur europeiseringen och EU-medlemskapet har påverkat svensk politik. Författarna belyser åtta politikområden: jordbrukspolitik, kulturpolitik, välfärdspolitik, näringspolitik, penning- och finanspolitik, brottsbekämpning, biståndspolitik samt utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att fokusera på dessa utvalda områden problematiserar boken förändringen i respektive politikområde, men också den övergripande förändringen.

Om författarna
Professor Tom Bryder är verksam vid Köpenhamns universitet. Fil. dr Daniel Silander och fil. lic. Charlotte Silander är båda verksamma vid Växjö universitet.
Vi lever i en tid av snabb politisk förändring. För ett litet och utlandsberoende land som Sverige är denna förändring påtaglig.

Läs mer
Boken åskådliggör hur europeiseringen och EU-medlemskapet har påverkat svensk politik. Författarna belyser åtta politikområden: jordbrukspolitik, kulturpolitik, välfärdspolitik, näringspolitik, penning- och finanspolitik, brottsbekämpning, biståndspolitik samt utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att fokusera på dessa utvalda områden problematiserar boken förändringen i respektive politikområde, men också den övergripande förändringen.

Om författarna
Professor Tom Bryder är verksam vid Köpenhamns universitet. Fil. dr Daniel Silander och fil. lic. Charlotte Silander är båda verksamma vid Växjö universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789147072989
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 252 st
Vi lever i en tid av snabb politisk förändring. För ett litet och utlandsberoende land som Sverige är denna förändring påtaglig.

Läs mer
Boken åskådliggör hur europeiseringen och EU-medlemskapet har påverkat svensk politik. Författarna belyser åtta politikområden: jordbrukspolitik, kulturpolitik, välfärdspolitik, näringspolitik, penning- och finanspolitik, brottsbekämpning, biståndspolitik samt utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att fokusera på dessa utvalda områden problematiserar boken förändringen i respektive politikområde, men också den övergripande förändringen.

Om författarna
Professor Tom Bryder är verksam vid Köpenhamns universitet. Fil. dr Daniel Silander och fil. lic. Charlotte Silander är båda verksamma vid Växjö universitet.
Vi lever i en tid av snabb politisk förändring. För ett litet och utlandsberoende land som Sverige är denna förändring påtaglig.

Läs mer
Boken åskådliggör hur europeiseringen och EU-medlemskapet har påverkat svensk politik. Författarna belyser åtta politikområden: jordbrukspolitik, kulturpolitik, välfärdspolitik, näringspolitik, penning- och finanspolitik, brottsbekämpning, biståndspolitik samt utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att fokusera på dessa utvalda områden problematiserar boken förändringen i respektive politikområde, men också den övergripande förändringen.

Om författarna
Professor Tom Bryder är verksam vid Köpenhamns universitet. Fil. dr Daniel Silander och fil. lic. Charlotte Silander är båda verksamma vid Växjö universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)