Tal och Rum S kurs B; Kimmo Eriksson, Lasse Berglund, Hillevi Gavel, Mikael Jonsson, Jonas Sjunnesson; 2008
2 säljare

Tal och Rum S kurs B Upplaga 1

av Kimmo Eriksson, Lasse Berglund, Hillevi Gavel, Mikael Jonsson, Jonas Sjunnesson
Tal & Rum är en matematikserie som går ut på att steg för steg leda eleverna fram till en förståelse för hur de matematiska verktygen fungerar. Och hur de verkligen hänger ihop. Med Tal & Rum får eleverna möjlighet att ta makten över matematiken. Serien finns i två olika varianter för studieförberedande program: en för Natur/Teknik och en för Samhällsprogrammet (passar även för t.ex. Estetiska programmet).

Läs mer
Tal & Rum förmedlar en syn på matematik som något som hänger ihop i ett logiskt och begripligt sammanhang. Detta görs genom resonerande text, väl formulerade definitioner och ständig poängtering av sammanhanget mellan aritmetik, algebra och geometri.
Böckerna i serien är läroböcker i ordets egentliga mening. I böckernas facit finns t.ex. inte bara svar utan väldigt ofta kommentarer som visar att det finns flera olika sätt att komma fram till lösningen.
Uppgifterna
Böckernas övningar (uppgifter) är uppdelade under fyra rubriker:
a) räkning på metoder (i stigande svårighetsgrad)
b) begrepp
c) resonemang
d) problemlösning och modellering
När eleverna arbetar med begrepps- och resonemangsövningar lockas/tvingas de att ”tänka” på stoffet på olika sätt. Deras matematiska förmåga ökar stegvis och det blir lättare att komma ihåg vad man lär sig.
Tal & Rum väjer inte för de ibland svåra detaljer som krävs för att man verkligen ska förstå innehållet. Speciellt viktigt är det på NT-spåret. Ett exempel på detta är att gränsvärden tas upp i samband med derivata. Tal & Rum kräver mer engagemang av lärare och elever, men gör också undervisningen mer omväxlande och rolig.
Skillnaden mellan NT och S
Den stora skillnaden mellan de två spåren är:
• att NT-spåret har betydligt mer utmanande uppgifter, speciellt i kategorin problemlösning
• att tillämpningskapitlet i slutet av böckerna är olika
• att en del fördjupningsavsnitt inte finns med på samhällsspåret
• att statistikkapitlen i B-kursen är helt olika.
Tillämpad matematik
Sist i varje kursbok finns ett speciellt kapitel om Tillämpad matematik. Här finns t.ex. avsnitt om privatekonomi, samhällsekonomi, spel och risk, och rörelse.
Tal & Rum NT Kurs A och B samt Tal & Rum S Kurs A och Kurs B finns inlästa hos Inläsningstjänst.
Tal & Rum är en matematikserie som går ut på att steg för steg leda eleverna fram till en förståelse för hur de matematiska verktygen fungerar. Och hur de verkligen hänger ihop. Med Tal & Rum får eleverna möjlighet att ta makten över matematiken. Serien finns i två olika varianter för studieförberedande program: en för Natur/Teknik och en för Samhällsprogrammet (passar även för t.ex. Estetiska programmet).

Läs mer
Tal & Rum förmedlar en syn på matematik som något som hänger ihop i ett logiskt och begripligt sammanhang. Detta görs genom resonerande text, väl formulerade definitioner och ständig poängtering av sammanhanget mellan aritmetik, algebra och geometri.
Böckerna i serien är läroböcker i ordets egentliga mening. I böckernas facit finns t.ex. inte bara svar utan väldigt ofta kommentarer som visar att det finns flera olika sätt att komma fram till lösningen.
Uppgifterna
Böckernas övningar (uppgifter) är uppdelade under fyra rubriker:
a) räkning på metoder (i stigande svårighetsgrad)
b) begrepp
c) resonemang
d) problemlösning och modellering
När eleverna arbetar med begrepps- och resonemangsövningar lockas/tvingas de att ”tänka” på stoffet på olika sätt. Deras matematiska förmåga ökar stegvis och det blir lättare att komma ihåg vad man lär sig.
Tal & Rum väjer inte för de ibland svåra detaljer som krävs för att man verkligen ska förstå innehållet. Speciellt viktigt är det på NT-spåret. Ett exempel på detta är att gränsvärden tas upp i samband med derivata. Tal & Rum kräver mer engagemang av lärare och elever, men gör också undervisningen mer omväxlande och rolig.
Skillnaden mellan NT och S
Den stora skillnaden mellan de två spåren är:
• att NT-spåret har betydligt mer utmanande uppgifter, speciellt i kategorin problemlösning
• att tillämpningskapitlet i slutet av böckerna är olika
• att en del fördjupningsavsnitt inte finns med på samhällsspåret
• att statistikkapitlen i B-kursen är helt olika.
Tillämpad matematik
Sist i varje kursbok finns ett speciellt kapitel om Tillämpad matematik. Här finns t.ex. avsnitt om privatekonomi, samhällsekonomi, spel och risk, och rörelse.
Tal & Rum NT Kurs A och B samt Tal & Rum S Kurs A och Kurs B finns inlästa hos Inläsningstjänst.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147019243
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 218 st
Tal & Rum är en matematikserie som går ut på att steg för steg leda eleverna fram till en förståelse för hur de matematiska verktygen fungerar. Och hur de verkligen hänger ihop. Med Tal & Rum får eleverna möjlighet att ta makten över matematiken. Serien finns i två olika varianter för studieförberedande program: en för Natur/Teknik och en för Samhällsprogrammet (passar även för t.ex. Estetiska programmet).

Läs mer
Tal & Rum förmedlar en syn på matematik som något som hänger ihop i ett logiskt och begripligt sammanhang. Detta görs genom resonerande text, väl formulerade definitioner och ständig poängtering av sammanhanget mellan aritmetik, algebra och geometri.
Böckerna i serien är läroböcker i ordets egentliga mening. I böckernas facit finns t.ex. inte bara svar utan väldigt ofta kommentarer som visar att det finns flera olika sätt att komma fram till lösningen.
Uppgifterna
Böckernas övningar (uppgifter) är uppdelade under fyra rubriker:
a) räkning på metoder (i stigande svårighetsgrad)
b) begrepp
c) resonemang
d) problemlösning och modellering
När eleverna arbetar med begrepps- och resonemangsövningar lockas/tvingas de att ”tänka” på stoffet på olika sätt. Deras matematiska förmåga ökar stegvis och det blir lättare att komma ihåg vad man lär sig.
Tal & Rum väjer inte för de ibland svåra detaljer som krävs för att man verkligen ska förstå innehållet. Speciellt viktigt är det på NT-spåret. Ett exempel på detta är att gränsvärden tas upp i samband med derivata. Tal & Rum kräver mer engagemang av lärare och elever, men gör också undervisningen mer omväxlande och rolig.
Skillnaden mellan NT och S
Den stora skillnaden mellan de två spåren är:
• att NT-spåret har betydligt mer utmanande uppgifter, speciellt i kategorin problemlösning
• att tillämpningskapitlet i slutet av böckerna är olika
• att en del fördjupningsavsnitt inte finns med på samhällsspåret
• att statistikkapitlen i B-kursen är helt olika.
Tillämpad matematik
Sist i varje kursbok finns ett speciellt kapitel om Tillämpad matematik. Här finns t.ex. avsnitt om privatekonomi, samhällsekonomi, spel och risk, och rörelse.
Tal & Rum NT Kurs A och B samt Tal & Rum S Kurs A och Kurs B finns inlästa hos Inläsningstjänst.
Tal & Rum är en matematikserie som går ut på att steg för steg leda eleverna fram till en förståelse för hur de matematiska verktygen fungerar. Och hur de verkligen hänger ihop. Med Tal & Rum får eleverna möjlighet att ta makten över matematiken. Serien finns i två olika varianter för studieförberedande program: en för Natur/Teknik och en för Samhällsprogrammet (passar även för t.ex. Estetiska programmet).

Läs mer
Tal & Rum förmedlar en syn på matematik som något som hänger ihop i ett logiskt och begripligt sammanhang. Detta görs genom resonerande text, väl formulerade definitioner och ständig poängtering av sammanhanget mellan aritmetik, algebra och geometri.
Böckerna i serien är läroböcker i ordets egentliga mening. I böckernas facit finns t.ex. inte bara svar utan väldigt ofta kommentarer som visar att det finns flera olika sätt att komma fram till lösningen.
Uppgifterna
Böckernas övningar (uppgifter) är uppdelade under fyra rubriker:
a) räkning på metoder (i stigande svårighetsgrad)
b) begrepp
c) resonemang
d) problemlösning och modellering
När eleverna arbetar med begrepps- och resonemangsövningar lockas/tvingas de att ”tänka” på stoffet på olika sätt. Deras matematiska förmåga ökar stegvis och det blir lättare att komma ihåg vad man lär sig.
Tal & Rum väjer inte för de ibland svåra detaljer som krävs för att man verkligen ska förstå innehållet. Speciellt viktigt är det på NT-spåret. Ett exempel på detta är att gränsvärden tas upp i samband med derivata. Tal & Rum kräver mer engagemang av lärare och elever, men gör också undervisningen mer omväxlande och rolig.
Skillnaden mellan NT och S
Den stora skillnaden mellan de två spåren är:
• att NT-spåret har betydligt mer utmanande uppgifter, speciellt i kategorin problemlösning
• att tillämpningskapitlet i slutet av böckerna är olika
• att en del fördjupningsavsnitt inte finns med på samhällsspåret
• att statistikkapitlen i B-kursen är helt olika.
Tillämpad matematik
Sist i varje kursbok finns ett speciellt kapitel om Tillämpad matematik. Här finns t.ex. avsnitt om privatekonomi, samhällsekonomi, spel och risk, och rörelse.
Tal & Rum NT Kurs A och B samt Tal & Rum S Kurs A och Kurs B finns inlästa hos Inläsningstjänst.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar