Talande tro - Ungdomar, religion och identitet; Göran Larsson, Daniel Andersson, Henrik Bogdan, Thomas Bossius, Andreas Önver Cetrez, Jonas Eek, Helena Eriksson, Helena Inghammar, Mia Lövheim, Britt-Mari Näsström, Jonathan Peste, Katarina Plank; 2003

Talande tro - Ungdomar, religion och identitet Upplaga 1

av Göran Larsson, Daniel Andersson, Henrik Bogdan, Thomas Bossius, Andreas Önver Cetrez
m.fl.
Hur använder sig ungdomar av religiösa symboler och religion för att söka mening och skapa identitet? Syftet med den här boken är att analysera och belysa hur olika ungdomsgrupper formulerar sin religiositet och hur identiteter och livsstilar formuleras, skapas och omskapas utifrån unga människors livserfarenheter.

I boken behandlas bland annat generationsmotsättningar bland invandrare, veganrörelsen i Sverige, black metal-musik, esoteriska ordnar i västvärlden, ungdomars användning av ny informations- och kommunikationsteknologi samt meditationsrörelser i väst.

Bidragen är skrivna utifrån religionshistoriska, sociologiska, psykologiska och musikvetenskapliga perspektiv.

Boken vänder sig till studenter i religionsvetenskapliga ämnen men är också användbar för alla som arbetar med ungdomar.
Hur använder sig ungdomar av religiösa symboler och religion för att söka mening och skapa identitet? Syftet med den här boken är att analysera och belysa hur olika ungdomsgrupper formulerar sin religiositet och hur identiteter och livsstilar formuleras, skapas och omskapas utifrån unga människors livserfarenheter.

I boken behandlas bland annat generationsmotsättningar bland invandrare, veganrörelsen i Sverige, black metal-musik, esoteriska ordnar i västvärlden, ungdomars användning av ny informations- och kommunikationsteknologi samt meditationsrörelser i väst.

Bidragen är skrivna utifrån religionshistoriska, sociologiska, psykologiska och musikvetenskapliga perspektiv.

Boken vänder sig till studenter i religionsvetenskapliga ämnen men är också användbar för alla som arbetar med ungdomar.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144065366
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 239 st
Hur använder sig ungdomar av religiösa symboler och religion för att söka mening och skapa identitet? Syftet med den här boken är att analysera och belysa hur olika ungdomsgrupper formulerar sin religiositet och hur identiteter och livsstilar formuleras, skapas och omskapas utifrån unga människors livserfarenheter.

I boken behandlas bland annat generationsmotsättningar bland invandrare, veganrörelsen i Sverige, black metal-musik, esoteriska ordnar i västvärlden, ungdomars användning av ny informations- och kommunikationsteknologi samt meditationsrörelser i väst.

Bidragen är skrivna utifrån religionshistoriska, sociologiska, psykologiska och musikvetenskapliga perspektiv.

Boken vänder sig till studenter i religionsvetenskapliga ämnen men är också användbar för alla som arbetar med ungdomar.
Hur använder sig ungdomar av religiösa symboler och religion för att söka mening och skapa identitet? Syftet med den här boken är att analysera och belysa hur olika ungdomsgrupper formulerar sin religiositet och hur identiteter och livsstilar formuleras, skapas och omskapas utifrån unga människors livserfarenheter.

I boken behandlas bland annat generationsmotsättningar bland invandrare, veganrörelsen i Sverige, black metal-musik, esoteriska ordnar i västvärlden, ungdomars användning av ny informations- och kommunikationsteknologi samt meditationsrörelser i väst.

Bidragen är skrivna utifrån religionshistoriska, sociologiska, psykologiska och musikvetenskapliga perspektiv.

Boken vänder sig till studenter i religionsvetenskapliga ämnen men är också användbar för alla som arbetar med ungdomar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)