Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack); Maria Lindström, Ida Rudin; 2013

Träna på matte Tabeller 2-5 (5-pack) Upplaga 1

av Maria Lindström, Ida Rudin
Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
- tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
- skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
- förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
- tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

NYHET! Träna på kod
* Stegvisa instruktioner
* Loopar och felsökning
* Variabler och buggar
* Villkorssatser och maskinkod

Träna på de fyra räknesätten
* Addition 0-10
* Subtraktion 0-10
* Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-20 med övergång
* Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-99 med övergång
* Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-999 med övergång
* Multiplikation upp till 5x5 
* Division ≤ 25
* Multiplikation och division tabeller 2-5
* Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning
* Tal 0-10
* Tal 0-20
* Tal 0-99
* Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer
* Algoritmer addition
* Algoritmer subtraktion
* Algoritmer multiplikation
* Algoritmer division

Träna på textuppgifter
* Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning
* Klockan analog hel, halv, kvart
* Klockan analog hela
Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
- tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
- skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
- förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
- tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

NYHET! Träna på kod
* Stegvisa instruktioner
* Loopar och felsökning
* Variabler och buggar
* Villkorssatser och maskinkod

Träna på de fyra räknesätten
* Addition 0-10
* Subtraktion 0-10
* Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-20 med övergång
* Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-99 med övergång
* Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-999 med övergång
* Multiplikation upp till 5x5 
* Division ≤ 25
* Multiplikation och division tabeller 2-5
* Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning
* Tal 0-10
* Tal 0-20
* Tal 0-99
* Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer
* Algoritmer addition
* Algoritmer subtraktion
* Algoritmer multiplikation
* Algoritmer division

Träna på textuppgifter
* Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning
* Klockan analog hel, halv, kvart
* Klockan analog hela
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789127433403
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 16 st
Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
- tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
- skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
- förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
- tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

NYHET! Träna på kod
* Stegvisa instruktioner
* Loopar och felsökning
* Variabler och buggar
* Villkorssatser och maskinkod

Träna på de fyra räknesätten
* Addition 0-10
* Subtraktion 0-10
* Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-20 med övergång
* Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-99 med övergång
* Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-999 med övergång
* Multiplikation upp till 5x5 
* Division ≤ 25
* Multiplikation och division tabeller 2-5
* Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning
* Tal 0-10
* Tal 0-20
* Tal 0-99
* Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer
* Algoritmer addition
* Algoritmer subtraktion
* Algoritmer multiplikation
* Algoritmer division

Träna på textuppgifter
* Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning
* Klockan analog hel, halv, kvart
* Klockan analog hela
Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
- tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
- skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
- förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
- tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

NYHET! Träna på kod
* Stegvisa instruktioner
* Loopar och felsökning
* Variabler och buggar
* Villkorssatser och maskinkod

Träna på de fyra räknesätten
* Addition 0-10
* Subtraktion 0-10
* Addition och subtraktion 0-20 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-20 med övergång
* Addition och subtraktion 0-99 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-99 med övergång
* Addition och subtraktion 0-999 utan övergång
* Addition och subtraktion 0-999 med övergång
* Multiplikation upp till 5x5 
* Division ≤ 25
* Multiplikation och division tabeller 2-5
* Multiplikation och division tabeller 6-10 

Träna på taluppfattning
* Tal 0-10
* Tal 0-20
* Tal 0-99
* Bråk av helheter och del av antal

Träna på algoritmer
* Algoritmer addition
* Algoritmer subtraktion
* Algoritmer multiplikation
* Algoritmer division

Träna på textuppgifter
* Textuppgifter de fyra räknesätten

Träna på mätning
* Klockan analog hel, halv, kvart
* Klockan analog hela
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)