Transportekonomi; Kenth Lumsden; 1995

Transportekonomi Upplaga 1

av Kenth Lumsden
Logistiska modeller för resursflöden
Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst. Boken är indelad i fem delar:
Del Ibehandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs.
Del IIbehandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad.
Del IIIbehandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Logistiska modeller för resursflöden
Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst. Boken är indelad i fem delar:
Del Ibehandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs.
Del IIbehandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad.
Del IIIbehandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144610412
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 237 st
Logistiska modeller för resursflöden
Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst. Boken är indelad i fem delar:
Del Ibehandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs.
Del IIbehandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad.
Del IIIbehandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Logistiska modeller för resursflöden
Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst. Boken är indelad i fem delar:
Del Ibehandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och aktivitetsaspekter beskrivs.
Del IIbehandlar transportkostnadernas komponenter och uppbyggnad.
Del IIIbehandlar olika pris- och kostnadsbegrepp ur makro- och mikroperspektiv, i samband med efterfrågan på transporttjänster och utnyttjande av transportsystemet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)