Trygg förlossning : en omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla; Liisa Svensson, Susanna Heli; 2017

Trygg förlossning : en omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla Upplaga 1

av Liisa Svensson, Susanna Heli
Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under födandet. Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen.

Boken består av tre delar:
I den första delen får du teoretisk kunskap om födandets fysiologi och psykologi, hormoner och smärta samt hur känslorna påverkar kroppen i födandet.

I bokens andra del beskrivs fyra verktyg från boken och metoden ”Föda utan rädsla” för att hantera värkarna – andning, avspänning, rösten och tankens kraft – och hur de används inför och under förlossningen.

I den tredje delen får du tre konkreta steg – KUA – i den förlossningsspecifika omvårdnaden som du kan bygga ditt stöd utifrån. I dessa steg skapar du kontakt, utvärderar och agerar för att bidra till att ge kvinnan och hennes partner en stärkande upplevelse av att föda.

Trygg förlossning riktar sig till barnmorskestudenter, personal verksam inom förlossningsvården och Auroraverksamheter samt till barnmorskor inom mödrahälsovården. 

Om författarna
Susanna Heli, tidigare undersköterska på förlossningen, sjukgymnast med psykosomatik, graviditet och förlossning som specialitet. Författare till boken Föda utan rädsla, 2009.

Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja.
Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under födandet. Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen.

Boken består av tre delar:
I den första delen får du teoretisk kunskap om födandets fysiologi och psykologi, hormoner och smärta samt hur känslorna påverkar kroppen i födandet.

I bokens andra del beskrivs fyra verktyg från boken och metoden ”Föda utan rädsla” för att hantera värkarna – andning, avspänning, rösten och tankens kraft – och hur de används inför och under förlossningen.

I den tredje delen får du tre konkreta steg – KUA – i den förlossningsspecifika omvårdnaden som du kan bygga ditt stöd utifrån. I dessa steg skapar du kontakt, utvärderar och agerar för att bidra till att ge kvinnan och hennes partner en stärkande upplevelse av att föda.

Trygg förlossning riktar sig till barnmorskestudenter, personal verksam inom förlossningsvården och Auroraverksamheter samt till barnmorskor inom mödrahälsovården. 

Om författarna
Susanna Heli, tidigare undersköterska på förlossningen, sjukgymnast med psykosomatik, graviditet och förlossning som specialitet. Författare till boken Föda utan rädsla, 2009.

Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789177410355
Förlag: Gothia Kompetens
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 184 st
Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under födandet. Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen.

Boken består av tre delar:
I den första delen får du teoretisk kunskap om födandets fysiologi och psykologi, hormoner och smärta samt hur känslorna påverkar kroppen i födandet.

I bokens andra del beskrivs fyra verktyg från boken och metoden ”Föda utan rädsla” för att hantera värkarna – andning, avspänning, rösten och tankens kraft – och hur de används inför och under förlossningen.

I den tredje delen får du tre konkreta steg – KUA – i den förlossningsspecifika omvårdnaden som du kan bygga ditt stöd utifrån. I dessa steg skapar du kontakt, utvärderar och agerar för att bidra till att ge kvinnan och hennes partner en stärkande upplevelse av att föda.

Trygg förlossning riktar sig till barnmorskestudenter, personal verksam inom förlossningsvården och Auroraverksamheter samt till barnmorskor inom mödrahälsovården. 

Om författarna
Susanna Heli, tidigare undersköterska på förlossningen, sjukgymnast med psykosomatik, graviditet och förlossning som specialitet. Författare till boken Föda utan rädsla, 2009.

Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja.
Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under födandet. Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen.

Boken består av tre delar:
I den första delen får du teoretisk kunskap om födandets fysiologi och psykologi, hormoner och smärta samt hur känslorna påverkar kroppen i födandet.

I bokens andra del beskrivs fyra verktyg från boken och metoden ”Föda utan rädsla” för att hantera värkarna – andning, avspänning, rösten och tankens kraft – och hur de används inför och under förlossningen.

I den tredje delen får du tre konkreta steg – KUA – i den förlossningsspecifika omvårdnaden som du kan bygga ditt stöd utifrån. I dessa steg skapar du kontakt, utvärderar och agerar för att bidra till att ge kvinnan och hennes partner en stärkande upplevelse av att föda.

Trygg förlossning riktar sig till barnmorskestudenter, personal verksam inom förlossningsvården och Auroraverksamheter samt till barnmorskor inom mödrahälsovården. 

Om författarna
Susanna Heli, tidigare undersköterska på förlossningen, sjukgymnast med psykosomatik, graviditet och förlossning som specialitet. Författare till boken Föda utan rädsla, 2009.

Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)