Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6; Magnus Koraen; 2014

Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6 Upplaga 1

av Magnus Koraen
Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22.

Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Läs mer
Lgr11/Lgr22 är uppbyggda av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara översikter som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter.

Kartlägg elevernas kunskaper efter kunskapskraven enligt Lgr11/Lgr22
Många elever har utmaningar med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr11/Lgr22. Serien har tre SO-böcker: Historia, Geografi/Samhällskunskap och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad.

Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO-ämnena inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning.
Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22.

Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Läs mer
Lgr11/Lgr22 är uppbyggda av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara översikter som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter.

Kartlägg elevernas kunskaper efter kunskapskraven enligt Lgr11/Lgr22
Många elever har utmaningar med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr11/Lgr22. Serien har tre SO-böcker: Historia, Geografi/Samhällskunskap och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad.

Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO-ämnena inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789147110407
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 48 st
Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22.

Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Läs mer
Lgr11/Lgr22 är uppbyggda av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara översikter som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter.

Kartlägg elevernas kunskaper efter kunskapskraven enligt Lgr11/Lgr22
Många elever har utmaningar med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr11/Lgr22. Serien har tre SO-böcker: Historia, Geografi/Samhällskunskap och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad.

Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO-ämnena inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning.
Tummen upp! SO kartläggning 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap i slutet av åk 6 i Lgr11 och de reviderade kursplanerna, Lgr22.

Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Läs mer
Lgr11/Lgr22 är uppbyggda av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara översikter som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter.

Kartlägg elevernas kunskaper efter kunskapskraven enligt Lgr11/Lgr22
Många elever har utmaningar med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr11/Lgr22. Serien har tre SO-böcker: Historia, Geografi/Samhällskunskap och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad.

Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO-ämnena inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)