Tvåspråkighet med förhinder? - Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige; Lenore Arnberg, Veli Tuomela, Mikael Svonni, Åke Viberg, Inger Lindberg; 1996
5+ säljare

Tvåspråkighet med förhinder? - Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige Upplaga 1

av Lenore Arnberg, Veli Tuomela, Mikael Svonni, Åke Viberg, Inger Lindberg
Undervisning för invandrare och inhemska minoriteter är inte bara en fråga om metod och pedagogik i begränsad bemärkelse. Denna typ av undervisning diskuteras, planeras och genomförs i ett socialt sammanhang som på ett tydligare sätt än i fråga om annan undervisning präglas av motsättningar. Den utformas i spänningsfältet mellan å ena sidan vetenskap och å den andra olika attityder, ideologiska ställningstagaden och intressen. Ofta har forskningsbaserad kunskap haft svårt att göra sig gällande som bas och riktningsgivare för hur verksamheten bäst bör genomföras. Självklart måste verksamhetens slutgiltiga utformning vara beroende både av politiska överväganden i samhället och av det aktuella forskningsläget, men i undervisningen för invandrare och inhemska minoriteter har balansen mellan dessa två styrmekanismer varit ojämn och det har varit oklart vilka aspekter av undervisningen som ska hanteras av politiken och vilka professionen själv bör ta hand om.

I den här boken ger ett antal författare anställda vid eller med annan anknytning till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet en allsidig belysning av olika sektorer av invandrar- och minoritetsundervisningen: svenska för vuxna invandrare, förskoleverksamhet för tvåspråkiga barn, ungdomsskolans undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk samt undervisning för en inhemsk minoritet, samerna. Dessa områden beskrivs både utifrån de politiska sammanhang och den samhällssituation som varit bestämmande för deras utveckling och mot bakgrund av de vetenskapligt baserade kunskaper som kan ligga till grund för en professionalisering av respektive område.
Undervisning för invandrare och inhemska minoriteter är inte bara en fråga om metod och pedagogik i begränsad bemärkelse. Denna typ av undervisning diskuteras, planeras och genomförs i ett socialt sammanhang som på ett tydligare sätt än i fråga om annan undervisning präglas av motsättningar. Den utformas i spänningsfältet mellan å ena sidan vetenskap och å den andra olika attityder, ideologiska ställningstagaden och intressen. Ofta har forskningsbaserad kunskap haft svårt att göra sig gällande som bas och riktningsgivare för hur verksamheten bäst bör genomföras. Självklart måste verksamhetens slutgiltiga utformning vara beroende både av politiska överväganden i samhället och av det aktuella forskningsläget, men i undervisningen för invandrare och inhemska minoriteter har balansen mellan dessa två styrmekanismer varit ojämn och det har varit oklart vilka aspekter av undervisningen som ska hanteras av politiken och vilka professionen själv bör ta hand om.

I den här boken ger ett antal författare anställda vid eller med annan anknytning till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet en allsidig belysning av olika sektorer av invandrar- och minoritetsundervisningen: svenska för vuxna invandrare, förskoleverksamhet för tvåspråkiga barn, ungdomsskolans undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk samt undervisning för en inhemsk minoritet, samerna. Dessa områden beskrivs både utifrån de politiska sammanhang och den samhällssituation som varit bestämmande för deras utveckling och mot bakgrund av de vetenskapligt baserade kunskaper som kan ligga till grund för en professionalisering av respektive område.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144614410
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 285 st
Undervisning för invandrare och inhemska minoriteter är inte bara en fråga om metod och pedagogik i begränsad bemärkelse. Denna typ av undervisning diskuteras, planeras och genomförs i ett socialt sammanhang som på ett tydligare sätt än i fråga om annan undervisning präglas av motsättningar. Den utformas i spänningsfältet mellan å ena sidan vetenskap och å den andra olika attityder, ideologiska ställningstagaden och intressen. Ofta har forskningsbaserad kunskap haft svårt att göra sig gällande som bas och riktningsgivare för hur verksamheten bäst bör genomföras. Självklart måste verksamhetens slutgiltiga utformning vara beroende både av politiska överväganden i samhället och av det aktuella forskningsläget, men i undervisningen för invandrare och inhemska minoriteter har balansen mellan dessa två styrmekanismer varit ojämn och det har varit oklart vilka aspekter av undervisningen som ska hanteras av politiken och vilka professionen själv bör ta hand om.

I den här boken ger ett antal författare anställda vid eller med annan anknytning till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet en allsidig belysning av olika sektorer av invandrar- och minoritetsundervisningen: svenska för vuxna invandrare, förskoleverksamhet för tvåspråkiga barn, ungdomsskolans undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk samt undervisning för en inhemsk minoritet, samerna. Dessa områden beskrivs både utifrån de politiska sammanhang och den samhällssituation som varit bestämmande för deras utveckling och mot bakgrund av de vetenskapligt baserade kunskaper som kan ligga till grund för en professionalisering av respektive område.
Undervisning för invandrare och inhemska minoriteter är inte bara en fråga om metod och pedagogik i begränsad bemärkelse. Denna typ av undervisning diskuteras, planeras och genomförs i ett socialt sammanhang som på ett tydligare sätt än i fråga om annan undervisning präglas av motsättningar. Den utformas i spänningsfältet mellan å ena sidan vetenskap och å den andra olika attityder, ideologiska ställningstagaden och intressen. Ofta har forskningsbaserad kunskap haft svårt att göra sig gällande som bas och riktningsgivare för hur verksamheten bäst bör genomföras. Självklart måste verksamhetens slutgiltiga utformning vara beroende både av politiska överväganden i samhället och av det aktuella forskningsläget, men i undervisningen för invandrare och inhemska minoriteter har balansen mellan dessa två styrmekanismer varit ojämn och det har varit oklart vilka aspekter av undervisningen som ska hanteras av politiken och vilka professionen själv bör ta hand om.

I den här boken ger ett antal författare anställda vid eller med annan anknytning till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet en allsidig belysning av olika sektorer av invandrar- och minoritetsundervisningen: svenska för vuxna invandrare, förskoleverksamhet för tvåspråkiga barn, ungdomsskolans undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk samt undervisning för en inhemsk minoritet, samerna. Dessa områden beskrivs både utifrån de politiska sammanhang och den samhällssituation som varit bestämmande för deras utveckling och mot bakgrund av de vetenskapligt baserade kunskaper som kan ligga till grund för en professionalisering av respektive område.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar