Unga lagöverträdare : i social-, straff- och processrätt; Kerstin Nordlöf; 2016

Unga lagöverträdare : i social-, straff- och processrätt Upplaga 2

av Kerstin Nordlöf
Monografin behandlar det omfattande och innehållsmässigt variationsrika rättsvetenskapliga forskningsområdet gällande misstanke om brott av ett barn eller en ung person. I boken diskuteras om kravet avseende rättssäkerhet i dess traditionella bemärkelse, d.v.s. legalitet, objektivitet och förutsebarhet samt proportionalitet, kan anses tillgodosedda inom området.

I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Syftet med att samla relevanta rättsvetenskapliga områden är att skapa en rättsdogmatisk ram och därmed bidra till förståelsen av ämnet. Frågeställningarna kring unga lagöverträdare är ett rättsvetenskapligt område av dynamisk karaktär och med avgörande effekt på juridikens konstruktion och framtid. Framställningen är relevant inom flera områden av vårt samhälle och riktar sig till såväl studenter på jurist-, rättsvetar-, förvaltnings-, socionom-, kriminologi- och polisutbildningar som till forskare och praktiker inom ämnet.

Utvecklingen har gått mot ökade utredningsmöjligheter, och därmed användningen av straffprocessuella tvångsmedel, där den misstänkte är under 15 år, dvs. då hon eller han ännu inte uppnått straffbarhetsåldern. Medling vid brott används också i störst utsträckning för denna grupp. Även om en förstärkning skett i form av tillgång till juridiskt biträde kan utvecklingen på flera punkter ifrågasättas med hänvisning till FN:s Barnkonvention. Andra lagändringar inklusive utvecklingen på det internationella planet inom området uppmärksammas också i denna upplaga.

Andra upplagan
Monografin behandlar det omfattande och innehållsmässigt variationsrika rättsvetenskapliga forskningsområdet gällande misstanke om brott av ett barn eller en ung person. I boken diskuteras om kravet avseende rättssäkerhet i dess traditionella bemärkelse, d.v.s. legalitet, objektivitet och förutsebarhet samt proportionalitet, kan anses tillgodosedda inom området.

I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Syftet med att samla relevanta rättsvetenskapliga områden är att skapa en rättsdogmatisk ram och därmed bidra till förståelsen av ämnet. Frågeställningarna kring unga lagöverträdare är ett rättsvetenskapligt område av dynamisk karaktär och med avgörande effekt på juridikens konstruktion och framtid. Framställningen är relevant inom flera områden av vårt samhälle och riktar sig till såväl studenter på jurist-, rättsvetar-, förvaltnings-, socionom-, kriminologi- och polisutbildningar som till forskare och praktiker inom ämnet.

Utvecklingen har gått mot ökade utredningsmöjligheter, och därmed användningen av straffprocessuella tvångsmedel, där den misstänkte är under 15 år, dvs. då hon eller han ännu inte uppnått straffbarhetsåldern. Medling vid brott används också i störst utsträckning för denna grupp. Även om en förstärkning skett i form av tillgång till juridiskt biträde kan utvecklingen på flera punkter ifrågasättas med hänvisning till FN:s Barnkonvention. Andra lagändringar inklusive utvecklingen på det internationella planet inom området uppmärksammas också i denna upplaga.

Andra upplagan
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789144119380
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Monografin behandlar det omfattande och innehållsmässigt variationsrika rättsvetenskapliga forskningsområdet gällande misstanke om brott av ett barn eller en ung person. I boken diskuteras om kravet avseende rättssäkerhet i dess traditionella bemärkelse, d.v.s. legalitet, objektivitet och förutsebarhet samt proportionalitet, kan anses tillgodosedda inom området.

I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Syftet med att samla relevanta rättsvetenskapliga områden är att skapa en rättsdogmatisk ram och därmed bidra till förståelsen av ämnet. Frågeställningarna kring unga lagöverträdare är ett rättsvetenskapligt område av dynamisk karaktär och med avgörande effekt på juridikens konstruktion och framtid. Framställningen är relevant inom flera områden av vårt samhälle och riktar sig till såväl studenter på jurist-, rättsvetar-, förvaltnings-, socionom-, kriminologi- och polisutbildningar som till forskare och praktiker inom ämnet.

Utvecklingen har gått mot ökade utredningsmöjligheter, och därmed användningen av straffprocessuella tvångsmedel, där den misstänkte är under 15 år, dvs. då hon eller han ännu inte uppnått straffbarhetsåldern. Medling vid brott används också i störst utsträckning för denna grupp. Även om en förstärkning skett i form av tillgång till juridiskt biträde kan utvecklingen på flera punkter ifrågasättas med hänvisning till FN:s Barnkonvention. Andra lagändringar inklusive utvecklingen på det internationella planet inom området uppmärksammas också i denna upplaga.

Andra upplagan
Monografin behandlar det omfattande och innehållsmässigt variationsrika rättsvetenskapliga forskningsområdet gällande misstanke om brott av ett barn eller en ung person. I boken diskuteras om kravet avseende rättssäkerhet i dess traditionella bemärkelse, d.v.s. legalitet, objektivitet och förutsebarhet samt proportionalitet, kan anses tillgodosedda inom området.

I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Syftet med att samla relevanta rättsvetenskapliga områden är att skapa en rättsdogmatisk ram och därmed bidra till förståelsen av ämnet. Frågeställningarna kring unga lagöverträdare är ett rättsvetenskapligt område av dynamisk karaktär och med avgörande effekt på juridikens konstruktion och framtid. Framställningen är relevant inom flera områden av vårt samhälle och riktar sig till såväl studenter på jurist-, rättsvetar-, förvaltnings-, socionom-, kriminologi- och polisutbildningar som till forskare och praktiker inom ämnet.

Utvecklingen har gått mot ökade utredningsmöjligheter, och därmed användningen av straffprocessuella tvångsmedel, där den misstänkte är under 15 år, dvs. då hon eller han ännu inte uppnått straffbarhetsåldern. Medling vid brott används också i störst utsträckning för denna grupp. Även om en förstärkning skett i form av tillgång till juridiskt biträde kan utvecklingen på flera punkter ifrågasättas med hänvisning till FN:s Barnkonvention. Andra lagändringar inklusive utvecklingen på det internationella planet inom området uppmärksammas också i denna upplaga.

Andra upplagan
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)