Uppdrag Matte 3B Grundbok; Anna Kavén; 2018
endast ny

Uppdrag Matte 3B Grundbok Upplaga 1

av Anna Kavén
Grundbok i matematik
För vårterminen i årskurs 3. Grundboken har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen.

Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Alla böcker har samma kapitelrubriker: Tal, Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. Uppgifterna är granskade av P-O och Christine Bentley och är utformade för att undvika att eleverna lär in felaktigheter som kan leda till missuppfattningar. Med Uppdrag Matte som grund får eleverna en stabil grund i matematik att arbeta vidare utifrån.

Pedagogiska tankar
Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarboken och är skriven av Mats Wänblad.

Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Eleverna får följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälpa mattedeckarna att lösa ett uppdrag. Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas.

Arbete med gemensam grundkurs
Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar.

I grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Enskild träning kan eleverna göra i Övningsbok och i webbapp. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.
Grundbok i matematik
För vårterminen i årskurs 3. Grundboken har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen.

Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Alla böcker har samma kapitelrubriker: Tal, Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. Uppgifterna är granskade av P-O och Christine Bentley och är utformade för att undvika att eleverna lär in felaktigheter som kan leda till missuppfattningar. Med Uppdrag Matte som grund får eleverna en stabil grund i matematik att arbeta vidare utifrån.

Pedagogiska tankar
Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarboken och är skriven av Mats Wänblad.

Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Eleverna får följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälpa mattedeckarna att lösa ett uppdrag. Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas.

Arbete med gemensam grundkurs
Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar.

I grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Enskild träning kan eleverna göra i Övningsbok och i webbapp. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2018
ISBN: 9789147125128
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 120 st
Grundbok i matematik
För vårterminen i årskurs 3. Grundboken har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen.

Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Alla böcker har samma kapitelrubriker: Tal, Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. Uppgifterna är granskade av P-O och Christine Bentley och är utformade för att undvika att eleverna lär in felaktigheter som kan leda till missuppfattningar. Med Uppdrag Matte som grund får eleverna en stabil grund i matematik att arbeta vidare utifrån.

Pedagogiska tankar
Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarboken och är skriven av Mats Wänblad.

Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Eleverna får följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälpa mattedeckarna att lösa ett uppdrag. Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas.

Arbete med gemensam grundkurs
Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar.

I grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Enskild träning kan eleverna göra i Övningsbok och i webbapp. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.
Grundbok i matematik
För vårterminen i årskurs 3. Grundboken har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen.

Grundboken består av 5 kapitel med olika matematiskt innehåll. Alla böcker har samma kapitelrubriker: Tal, Geometri, Räknesätten, Mätning och Statistik. Uppgifterna är granskade av P-O och Christine Bentley och är utformade för att undvika att eleverna lär in felaktigheter som kan leda till missuppfattningar. Med Uppdrag Matte som grund får eleverna en stabil grund i matematik att arbeta vidare utifrån.

Pedagogiska tankar
Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarboken och är skriven av Mats Wänblad.

Berättelsen utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Eleverna får följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälpa mattedeckarna att lösa ett uppdrag. Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas.

Arbete med gemensam grundkurs
Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar.

I grundboken ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Enskild träning kan eleverna göra i Övningsbok och i webbapp. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.
Ny bok
194 kr204 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
194 kr204 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)