Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskningVetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350; Ulf P. Lundgren, Vetenskapsrådet, Medicinska forskningsrådet
(tidigare namn), Medicinska forskningsrådet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
(tidigare namn), Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsrådsnämnden
(tidigare namn), Forskningsrådsnämnden, Naturvetenskapliga forskningsrådet
(tidigare namn), Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet
(tidigare namn), Teknikvetenskapliga forskningsrådet; 2006

Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskningVetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350

av Ulf P. Lundgren, Vetenskapsrådet, Medicinska forskningsrådet (tidigare namn), Medicinska forskningsrådet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn)
m.fl.
Utgiven: 2006
ISBN: 9789173070836
Förlag: Vetenskapsrådet
Språk: Svenska
Sidor: 152 st
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)