Vad är huliganism?; Aage Radmann; 2015

Vad är huliganism? Upplaga 1

av Aage Radmann
Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i
vilken författaren summerar sin omfattande forskning
kring huliganism. Boken inleds med en historisk exposé
i vilken både den svenska och den nordiska huliganismen
samt också internationella perspektiv på problematiken
beskrivs.
I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen
och hur används de sociala medierna i huliganernas verksamhet?
Andra viktiga frågor som ställs och besvaras i boken är:
Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen?
Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism?
Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen?
Målgrupper: Utbildningar inom universitet och högskolor.
Polisväsendet, sociala myndigheter, media och intresserad
allmänhet.
Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i
vilken författaren summerar sin omfattande forskning
kring huliganism. Boken inleds med en historisk exposé
i vilken både den svenska och den nordiska huliganismen
samt också internationella perspektiv på problematiken
beskrivs.
I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen
och hur används de sociala medierna i huliganernas verksamhet?
Andra viktiga frågor som ställs och besvaras i boken är:
Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen?
Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism?
Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen?
Målgrupper: Utbildningar inom universitet och högskolor.
Polisväsendet, sociala myndigheter, media och intresserad
allmänhet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789187043512
Förlag: Arx Förlag AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 150 st
Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i
vilken författaren summerar sin omfattande forskning
kring huliganism. Boken inleds med en historisk exposé
i vilken både den svenska och den nordiska huliganismen
samt också internationella perspektiv på problematiken
beskrivs.
I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen
och hur används de sociala medierna i huliganernas verksamhet?
Andra viktiga frågor som ställs och besvaras i boken är:
Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen?
Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism?
Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen?
Målgrupper: Utbildningar inom universitet och högskolor.
Polisväsendet, sociala myndigheter, media och intresserad
allmänhet.
Vad är huliganism? är en behändig och informativ bok i
vilken författaren summerar sin omfattande forskning
kring huliganism. Boken inleds med en historisk exposé
i vilken både den svenska och den nordiska huliganismen
samt också internationella perspektiv på problematiken
beskrivs.
I vilken utsträckning påverkar medierna huliganismen
och hur används de sociala medierna i huliganernas verksamhet?
Andra viktiga frågor som ställs och besvaras i boken är:
Vad är huliganism? Vad är en firma? och Vem är huliganen?
Hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism?
Och vilken plats har huliganismen i populärkulturen?
Målgrupper: Utbildningar inom universitet och högskolor.
Polisväsendet, sociala myndigheter, media och intresserad
allmänhet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)