Vad är moraliskt rätt? - Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius; Henrik Ahlenius; 2004
spara 24%
5+ säljare

Vad är moraliskt rätt? - Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius Upplaga 1

av Henrik Ahlenius
Antologin Vad är moraliskt rätt? innehåller de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor. Antologin rymmer flera texter som blivit moderna klassiker av filosofer som t.ex. Philippa Foot, Jonathan Glover, Derek Parfit och Peter Singer. Samlingen vänder sig till alla som är intresserade av moralens stora frågor. Den kan användas t.ex. som en orientering i aktuell moralfilosofisk diskussion, för självstudier eller som referensverk. Volymens 23 uppsatser har indelats i fyra avdelningar. Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. Här återfinns de flesta livskraftiga alternativen, med allt från konsekventialism till omsorgsetik. Nästa del rymmer ett urval texter i tillämpad, eller praktisk, etik. Här diskuteras specifika etiska frågor såsom brott och straff, global rättvisa, abort, överbefolkning, prioriteringar i vården, djurförsök etc. I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas Scanlons viktiga diskussion om utilitarism och kontraktualism, Christine Korsgaards berömda artikel om Kant och lögnen, Gilbert Harmans utmanande text om personlighetsdrag och dygdetik, för att bara nämna några. I den fjärde och sista avdelningen Utmaningar och perspektiv har redaktören samlat ett antal artiklar som ställer frågor såsom: Kan man vara för moralisk? Vilket utrymme för moraliskt ansvar finns det, om mycket i vår personlighet och i vår omgivning helt och hållet ligger bortom vår kontroll? Görs det framsteg i etik? Denna utmärkta samling av de bästa artiklarna i tillämpad moralfilosofi tjänar som en ypperlig ingång till ämnet. Gilbert Harman, författare till bl.a. The Nature of Morality.
Antologin Vad är moraliskt rätt? innehåller de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor. Antologin rymmer flera texter som blivit moderna klassiker av filosofer som t.ex. Philippa Foot, Jonathan Glover, Derek Parfit och Peter Singer. Samlingen vänder sig till alla som är intresserade av moralens stora frågor. Den kan användas t.ex. som en orientering i aktuell moralfilosofisk diskussion, för självstudier eller som referensverk. Volymens 23 uppsatser har indelats i fyra avdelningar. Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. Här återfinns de flesta livskraftiga alternativen, med allt från konsekventialism till omsorgsetik. Nästa del rymmer ett urval texter i tillämpad, eller praktisk, etik. Här diskuteras specifika etiska frågor såsom brott och straff, global rättvisa, abort, överbefolkning, prioriteringar i vården, djurförsök etc. I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas Scanlons viktiga diskussion om utilitarism och kontraktualism, Christine Korsgaards berömda artikel om Kant och lögnen, Gilbert Harmans utmanande text om personlighetsdrag och dygdetik, för att bara nämna några. I den fjärde och sista avdelningen Utmaningar och perspektiv har redaktören samlat ett antal artiklar som ställer frågor såsom: Kan man vara för moralisk? Vilket utrymme för moraliskt ansvar finns det, om mycket i vår personlighet och i vår omgivning helt och hållet ligger bortom vår kontroll? Görs det framsteg i etik? Denna utmärkta samling av de bästa artiklarna i tillämpad moralfilosofi tjänar som en ypperlig ingång till ämnet. Gilbert Harman, författare till bl.a. The Nature of Morality.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789172350403
Förlag: Bokförlaget Thales
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 478 st
Antologin Vad är moraliskt rätt? innehåller de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor. Antologin rymmer flera texter som blivit moderna klassiker av filosofer som t.ex. Philippa Foot, Jonathan Glover, Derek Parfit och Peter Singer. Samlingen vänder sig till alla som är intresserade av moralens stora frågor. Den kan användas t.ex. som en orientering i aktuell moralfilosofisk diskussion, för självstudier eller som referensverk. Volymens 23 uppsatser har indelats i fyra avdelningar. Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. Här återfinns de flesta livskraftiga alternativen, med allt från konsekventialism till omsorgsetik. Nästa del rymmer ett urval texter i tillämpad, eller praktisk, etik. Här diskuteras specifika etiska frågor såsom brott och straff, global rättvisa, abort, överbefolkning, prioriteringar i vården, djurförsök etc. I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas Scanlons viktiga diskussion om utilitarism och kontraktualism, Christine Korsgaards berömda artikel om Kant och lögnen, Gilbert Harmans utmanande text om personlighetsdrag och dygdetik, för att bara nämna några. I den fjärde och sista avdelningen Utmaningar och perspektiv har redaktören samlat ett antal artiklar som ställer frågor såsom: Kan man vara för moralisk? Vilket utrymme för moraliskt ansvar finns det, om mycket i vår personlighet och i vår omgivning helt och hållet ligger bortom vår kontroll? Görs det framsteg i etik? Denna utmärkta samling av de bästa artiklarna i tillämpad moralfilosofi tjänar som en ypperlig ingång till ämnet. Gilbert Harman, författare till bl.a. The Nature of Morality.
Antologin Vad är moraliskt rätt? innehåller de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor. Antologin rymmer flera texter som blivit moderna klassiker av filosofer som t.ex. Philippa Foot, Jonathan Glover, Derek Parfit och Peter Singer. Samlingen vänder sig till alla som är intresserade av moralens stora frågor. Den kan användas t.ex. som en orientering i aktuell moralfilosofisk diskussion, för självstudier eller som referensverk. Volymens 23 uppsatser har indelats i fyra avdelningar. Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. Här återfinns de flesta livskraftiga alternativen, med allt från konsekventialism till omsorgsetik. Nästa del rymmer ett urval texter i tillämpad, eller praktisk, etik. Här diskuteras specifika etiska frågor såsom brott och straff, global rättvisa, abort, överbefolkning, prioriteringar i vården, djurförsök etc. I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas Scanlons viktiga diskussion om utilitarism och kontraktualism, Christine Korsgaards berömda artikel om Kant och lögnen, Gilbert Harmans utmanande text om personlighetsdrag och dygdetik, för att bara nämna några. I den fjärde och sista avdelningen Utmaningar och perspektiv har redaktören samlat ett antal artiklar som ställer frågor såsom: Kan man vara för moralisk? Vilket utrymme för moraliskt ansvar finns det, om mycket i vår personlighet och i vår omgivning helt och hållet ligger bortom vår kontroll? Görs det framsteg i etik? Denna utmärkta samling av de bästa artiklarna i tillämpad moralfilosofi tjänar som en ypperlig ingång till ämnet. Gilbert Harman, författare till bl.a. The Nature of Morality.
Begagnad bok
165 kr217 krSpara 52 kr (24%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
165 kr217 krSpara 52 kr (24%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar