Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet: forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla.; Ingegerd Hildingsson; 2022
endast ny

Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet: forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla.

av Ingegerd Hildingsson
I flera länder är det vanligt att en och samma barnmorska eller en grupp av barnmorskor ombesörjer vården för och följer kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. I Sverige är vården mer fragmenterad, med god kontinuitet under graviditeten där kvinnor oftast träffar samma barnmorska vid besöken. När det är dags att föda träffar kvinnan oftast en eller flera okända barnmorskor. Vården efter förlossning är oftast kort och uppföljning ser olika ut i landet.

På senare år har olika initiativ för att öka graden av kontinuitet genom vårdkedjan startats i Sverige. Vissa projekt riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, andra projekt bjuder in alla kvinnor. Ofta är forskning knutet till projekten.

I den här boken förmedlas erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt, men boken ger även tips hur en kan gå tillväga för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller, beroende på lokala förutsättningar.

Boken baseras på erfarenheter av vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, från en barnmorskemottagning i en större stad, från samtalsverksamhet för förlossningsrädsla vid tre sjukhus, och från ett projekt som startade efter att förlossningsavdelning stängts ner i en mindre stad i norra Sverige.
I flera länder är det vanligt att en och samma barnmorska eller en grupp av barnmorskor ombesörjer vården för och följer kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. I Sverige är vården mer fragmenterad, med god kontinuitet under graviditeten där kvinnor oftast träffar samma barnmorska vid besöken. När det är dags att föda träffar kvinnan oftast en eller flera okända barnmorskor. Vården efter förlossning är oftast kort och uppföljning ser olika ut i landet.

På senare år har olika initiativ för att öka graden av kontinuitet genom vårdkedjan startats i Sverige. Vissa projekt riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, andra projekt bjuder in alla kvinnor. Ofta är forskning knutet till projekten.

I den här boken förmedlas erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt, men boken ger även tips hur en kan gå tillväga för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller, beroende på lokala förutsättningar.

Boken baseras på erfarenheter av vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, från en barnmorskemottagning i en större stad, från samtalsverksamhet för förlossningsrädsla vid tre sjukhus, och från ett projekt som startade efter att förlossningsavdelning stängts ner i en mindre stad i norra Sverige.
Utgiven: 2022
ISBN: 9789189480933
Förlag: Vulkan
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 217 st
I flera länder är det vanligt att en och samma barnmorska eller en grupp av barnmorskor ombesörjer vården för och följer kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. I Sverige är vården mer fragmenterad, med god kontinuitet under graviditeten där kvinnor oftast träffar samma barnmorska vid besöken. När det är dags att föda träffar kvinnan oftast en eller flera okända barnmorskor. Vården efter förlossning är oftast kort och uppföljning ser olika ut i landet.

På senare år har olika initiativ för att öka graden av kontinuitet genom vårdkedjan startats i Sverige. Vissa projekt riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, andra projekt bjuder in alla kvinnor. Ofta är forskning knutet till projekten.

I den här boken förmedlas erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt, men boken ger även tips hur en kan gå tillväga för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller, beroende på lokala förutsättningar.

Boken baseras på erfarenheter av vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, från en barnmorskemottagning i en större stad, från samtalsverksamhet för förlossningsrädsla vid tre sjukhus, och från ett projekt som startade efter att förlossningsavdelning stängts ner i en mindre stad i norra Sverige.
I flera länder är det vanligt att en och samma barnmorska eller en grupp av barnmorskor ombesörjer vården för och följer kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. I Sverige är vården mer fragmenterad, med god kontinuitet under graviditeten där kvinnor oftast träffar samma barnmorska vid besöken. När det är dags att föda träffar kvinnan oftast en eller flera okända barnmorskor. Vården efter förlossning är oftast kort och uppföljning ser olika ut i landet.

På senare år har olika initiativ för att öka graden av kontinuitet genom vårdkedjan startats i Sverige. Vissa projekt riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, andra projekt bjuder in alla kvinnor. Ofta är forskning knutet till projekten.

I den här boken förmedlas erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt, men boken ger även tips hur en kan gå tillväga för att initiera och arbeta i kontinuitetsbaserade vårdmodeller, beroende på lokala förutsättningar.

Boken baseras på erfarenheter av vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, från en barnmorskemottagning i en större stad, från samtalsverksamhet för förlossningsrädsla vid tre sjukhus, och från ett projekt som startade efter att förlossningsavdelning stängts ner i en mindre stad i norra Sverige.
Ny bok
263 kr276 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
263 kr276 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)