Timrå - kurslitteratur

Här hittar du som bor i Timrå begagnad kurslitteratur som gör gott för både plånboken och miljön. Spara upp till 86% när du köper din kurslitteratur begagnad på Studentapan.
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
85 kr
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2012
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2012)
95 kr
Dialog, samspel och lärande; Olga Dysthe, Eva Riesbeck; 2003
-58%
5+ säljare
av Olga Dysthe, Eva Riesbeck (2003)
175 kr
Nypris: 408 kr
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar; Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström; 2013
-34%
5+ säljare
av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2013)
209 kr
Nypris: 312 kr
Vägar genom texten - Handbok i brukstextanalys; Per Ledin, Lennart Hellspong; 1997
-39%
5+ säljare
av Per Ledin, Lennart Hellspong (1997)
195 kr
Nypris: 319 kr
Lärande i skolan : learning study som skolutvecklingsmodell; Mona Holmqvist, Laila Gustavsson, Anna Wernberg, Ulla Runesson, Camilla Lövdahl, Liselotte Strömberg, Maria Monlár, Ehsan Ashouri, Anna-Mia Hamrin, Kent Håkansson, Simon Sturesson, Sebatian Persson; 2006
5+ säljare
av Mona Holmqvist, Laila Gustavsson, Anna Wernberg m.fl. (2006)
185 kr
Statistisk verktygslåda; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2003
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2003)
85 kr