Övergrepp mot äldre - stängda dörrar och knutna nävar; Inger Almqvist, Ida Hydle, Sigurd Johns; 1993

Övergrepp mot äldre - stängda dörrar och knutna nävar Upplaga 1

av Inger Almqvist, Ida Hydle, Sigurd Johns
Övergrepp mot äldre människor är liksom andra former av familjevåld ett fenomen som kan försiggå inom hemmets fyra väggar utan inblandning av utomstående. Att äldre människor utsätts för övergrepp av anhöriga är ingen ny företeelse i vårt samhälle. Det finns beskrivet i olika sammanhang allt sedan historiens begynnelse, men under olika tidevarv har det varit mer eller mindre dolt. Genom forskning och erfarenheter vet man att det i många familjer förekommer övergrepp av olika slag. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Övergrepp mot äldre människor är liksom andra former av familjevåld ett fenomen som kan försiggå inom hemmets fyra väggar utan inblandning av utomstående. Att äldre människor utsätts för övergrepp av anhöriga är ingen ny företeelse i vårt samhälle. Det finns beskrivet i olika sammanhang allt sedan historiens begynnelse, men under olika tidevarv har det varit mer eller mindre dolt. Genom forskning och erfarenheter vet man att det i många familjer förekommer övergrepp av olika slag. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144366319
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 150 st
Övergrepp mot äldre människor är liksom andra former av familjevåld ett fenomen som kan försiggå inom hemmets fyra väggar utan inblandning av utomstående. Att äldre människor utsätts för övergrepp av anhöriga är ingen ny företeelse i vårt samhälle. Det finns beskrivet i olika sammanhang allt sedan historiens begynnelse, men under olika tidevarv har det varit mer eller mindre dolt. Genom forskning och erfarenheter vet man att det i många familjer förekommer övergrepp av olika slag. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Övergrepp mot äldre människor är liksom andra former av familjevåld ett fenomen som kan försiggå inom hemmets fyra väggar utan inblandning av utomstående. Att äldre människor utsätts för övergrepp av anhöriga är ingen ny företeelse i vårt samhälle. Det finns beskrivet i olika sammanhang allt sedan historiens begynnelse, men under olika tidevarv har det varit mer eller mindre dolt. Genom forskning och erfarenheter vet man att det i många familjer förekommer övergrepp av olika slag. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)