Visionära planer och vardagliga praktiker : postmilitära landskap i Östersjöområdet; Beate Feldmann Eellend; 2015
endast ny

Visionära planer och vardagliga praktiker : postmilitära landskap i Östersjöområdet Upplaga 1

av Beate Feldmann Eellend
Den här avhandlingen handlar om tre postmilitära landskap i Östersjöområdet: Dejevo på Ösel, Dranske på Rügen och Fårösund på Gotland. De kustnära orternas starka koppling till hot och försvar ledde till att de inför och under andra världskriget etablerades som garnisonsorter. Under hela kalla kriget var de, liksom stora delar av Östersjöns kustlandskap, starkt upprustade och i beredskap för krig. I och med kalla krigets slut har en omfattande internationell nedrustning inneburit fullständigt nya omständigheter för orterna, vilket rumsligt och socialt påtagligt har förändrat människors vardagsliv. Tre frågeställningar ligger i avhandlingens fokus: Hur ser den process ut där Östersjöns kustlandskap efter kalla krigets slut nedrustas och omvandlas för att passa in i det nya Europas gemenskap? Vad betyder planeringens visioner för människors vardagsliv? Vilka delar av de militära landskapens förflutna lyfts fram respektive skjuts undan i omvandlingsprocessen till postmilitära landskap?
Den här avhandlingen handlar om tre postmilitära landskap i Östersjöområdet: Dejevo på Ösel, Dranske på Rügen och Fårösund på Gotland. De kustnära orternas starka koppling till hot och försvar ledde till att de inför och under andra världskriget etablerades som garnisonsorter. Under hela kalla kriget var de, liksom stora delar av Östersjöns kustlandskap, starkt upprustade och i beredskap för krig. I och med kalla krigets slut har en omfattande internationell nedrustning inneburit fullständigt nya omständigheter för orterna, vilket rumsligt och socialt påtagligt har förändrat människors vardagsliv. Tre frågeställningar ligger i avhandlingens fokus: Hur ser den process ut där Östersjöns kustlandskap efter kalla krigets slut nedrustas och omvandlas för att passa in i det nya Europas gemenskap? Vad betyder planeringens visioner för människors vardagsliv? Vilka delar av de militära landskapens förflutna lyfts fram respektive skjuts undan i omvandlingsprocessen till postmilitära landskap?
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789187235306
Förlag: Stockholm University
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 202 st
Den här avhandlingen handlar om tre postmilitära landskap i Östersjöområdet: Dejevo på Ösel, Dranske på Rügen och Fårösund på Gotland. De kustnära orternas starka koppling till hot och försvar ledde till att de inför och under andra världskriget etablerades som garnisonsorter. Under hela kalla kriget var de, liksom stora delar av Östersjöns kustlandskap, starkt upprustade och i beredskap för krig. I och med kalla krigets slut har en omfattande internationell nedrustning inneburit fullständigt nya omständigheter för orterna, vilket rumsligt och socialt påtagligt har förändrat människors vardagsliv. Tre frågeställningar ligger i avhandlingens fokus: Hur ser den process ut där Östersjöns kustlandskap efter kalla krigets slut nedrustas och omvandlas för att passa in i det nya Europas gemenskap? Vad betyder planeringens visioner för människors vardagsliv? Vilka delar av de militära landskapens förflutna lyfts fram respektive skjuts undan i omvandlingsprocessen till postmilitära landskap?
Den här avhandlingen handlar om tre postmilitära landskap i Östersjöområdet: Dejevo på Ösel, Dranske på Rügen och Fårösund på Gotland. De kustnära orternas starka koppling till hot och försvar ledde till att de inför och under andra världskriget etablerades som garnisonsorter. Under hela kalla kriget var de, liksom stora delar av Östersjöns kustlandskap, starkt upprustade och i beredskap för krig. I och med kalla krigets slut har en omfattande internationell nedrustning inneburit fullständigt nya omständigheter för orterna, vilket rumsligt och socialt påtagligt har förändrat människors vardagsliv. Tre frågeställningar ligger i avhandlingens fokus: Hur ser den process ut där Östersjöns kustlandskap efter kalla krigets slut nedrustas och omvandlas för att passa in i det nya Europas gemenskap? Vad betyder planeringens visioner för människors vardagsliv? Vilka delar av de militära landskapens förflutna lyfts fram respektive skjuts undan i omvandlingsprocessen till postmilitära landskap?
Ny bok
157 kr165 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
157 kr165 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)