Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Skriva för att lära; Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel; 2011
-37%
5+ säljare
av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel (2011)
229 kr
Nypris: 363 kr
Lusten att förstå : om lärande på människans villkor; Peter Gärdenfors; 2010
-36%
5+ säljare
av Peter Gärdenfors (2010)
239 kr
Nypris: 372 kr
Beteendeproblem i skolan; Bo Hejlskov Elvén; 2014
5+ säljare
av Bo Hejlskov Elvén (2014)
109 kr
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö; Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid, Anders Szczepanski; 2007
-63%
5+ säljare
av Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid m.fl. (2007)
139 kr
Nypris: 373 kr
Det flerstämmiga klassrummet - Att skriva och samtala för att lära; Lena Fyen Borlie, Olga Dysthe; 1996
-55%
5+ säljare
av Lena Fyen Borlie, Olga Dysthe (1996)
159 kr
Nypris: 351 kr
Juridik för pedagoger; Mare Erdis; 2011
5+ säljare
av Mare Erdis (2011)
85 kr
Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv; Roger Säljö; 2014
-40%
5+ säljare
av Roger Säljö (2014)
219 kr
Nypris: 360 kr
Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass; Annika Persson, Lena Wiklund; 2008
5+ säljare
av Annika Persson, Lena Wiklund (2008)
115 kr
Respekt för läraryrket; Gunnel Colnerud; 2002
5+ säljare
av Gunnel Colnerud (2002)
59 kr