Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans årskurs 7-9, ett ämne (90 hp) - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans årskurs 7-9, ett ämne (90 hp). Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Lärande, skola, bildning; Caroline Liberg, Ulf P. Lundgren, Roger Säljö; 2017
5+ säljare
av Caroline Liberg, Ulf P. Lundgren, Roger Säljö (2017)
169 kr
Ledarskap; Stefan Sveningsson, Mats Alvesson; 2010
-47%
5+ säljare
Ledarskap Upplaga 1
av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson (2010)
149 kr
Nypris: 276 kr
Utbildning, makt och politik; Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Andreas Bergh, Annika Bergviken Rensfeldt, Maria Blomgren, Susanne Dodillet, Rita Foss Lindblad, Michael Hansen, Martin Harling, Ingrid Henning Loeb, Elsi-Brith Jodal, John Benedicto Krejsler, Karin Lumsden Wass, Ulf Lundström, Ulf Olsson, Kenneth Petersson, Daniel Pettersson, Olof Reichenberg, Caroline Runesdotter, Linda Rönnberg, Pia Skott, Caroline Waks, Gun-Britt Wärvik; 2015
-70%
5+ säljare
av Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Andreas Bergh m.fl. (2015)
119 kr
Nypris: 389 kr
God utbildning i mätningens tidevarv; Gert J. J. Biesta; 2011
-36%
5+ säljare
av Gert J. J. Biesta (2011)
269 kr
Nypris: 417 kr
Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper; Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson; 2017
5+ säljare
av Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson (2017)
159 kr
Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande; Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Anders Ullholm; 2009
-39%
5+ säljare
av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Anders Ullholm (2009)
229 kr
Nypris: 372 kr
Ungdomar och identitet; Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, Kerstin Almqvist, Elin Almér, Björn Wrangsjö, Jane Kroger, James Marcia, Thomas Johansson; 2006
5+ säljare
av Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake m.fl. (2006)
85 kr
Bedömning, betyg och lärande; Alli Klapp; 2015
-69%
5+ säljare
av Alli Klapp (2015)
119 kr
Nypris: 383 kr