Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Förvaltningsekonomi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Förvaltningsekonomi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
179 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
109 kr
Organisationsteori för offentlig sektor; Paul G. Roness, Tom Christensen, Per Lægreid, Kjell Arne Røvik; 2005
-33%
5+ säljare
av Paul G. Roness, Tom Christensen, Per Lægreid m.fl. (2005)
349 kr
Nypris: 519 kr
SPSS steg för steg; Lars Wahlgren; 2012
-39%
5+ säljare
av Lars Wahlgren (2012)
219 kr
Nypris: 355 kr
Förvaltningsrättens grunder; Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep; 2007
5+ säljare
av Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep (2007)
135 kr
Resultat, kapital och kassaflöde; Dag Smith; 2002
5+ säljare
av Dag Smith (2002)
99 kr
Statistiska metoder; Svante Körner, Lars Wahlgren; 2005
5+ säljare
av Svante Körner, Lars Wahlgren (2005)
115 kr
Demokratimodeller; David Held; 1997
-52%
5+ säljare
av David Held (1997)
119 kr
Nypris: 243 kr
Offentlighetsprincipen; Alf Bohlin; 2010
5+ säljare
av Alf Bohlin (2010)
155 kr