Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Nya perspektiv på organisation och ledarskap; Lee G Bolman, Terrence E Deal; 2015
5+ säljare
av Lee G Bolman, Terrence E Deal (2015)
119 kr
Projektledning; Bo Tonnquist; 2014
5+ säljare
Projektledning Upplaga 5
av Bo Tonnquist (2014)
119 kr
Kommunikation i organisationer; Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson; 2012
5+ säljare
av Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson (2012)
195 kr
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap; Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson, Per Ståhlberg; 2017
5+ säljare
av Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman m.fl. (2017)
119 kr
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2012
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2012)
129 kr
Kommunikation; André Jansson; 2009
-47%
5+ säljare
Kommunikation Upplaga 1
av André Jansson (2009)
149 kr
Nypris: 276 kr
Tillämpad kommunikationsvetenskap; Larsåke Larsson; 2008
5+ säljare
av Larsåke Larsson (2008)
129 kr
Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens; Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Jonas Ohlsson; 2018
5+ säljare
av Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Jonas Ohlsson (2018)
145 kr
Tillämpad kommunikationsvetenskap; Larsåke Larsson; 2014
-51%
5+ säljare
av Larsåke Larsson (2014)
185 kr
Nypris: 371 kr