Entreprenöriellt företagande - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Entreprenöriellt företagande. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Den nya ekonomistyrningen; Håkan Kullvén, Christian Ax, Christer Johansson; 2015
5+ säljare
av Håkan Kullvén, Christian Ax, Christer Johansson (2015)
239 kr
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar; Christian Ax, Håkan Kullvén; 2015
5+ säljare
av Christian Ax, Håkan Kullvén (2015)
155 kr
Projektledning; Bo Tonnquist; 2018
5+ säljare
Projektledning Upplaga 7
av Bo Tonnquist (2018)
239 kr
Marknadsföring - Teori, strategi och praktik; Kotler  Philip; 2017
5+ säljare
av Kotler Philip (2017)
269 kr
Svenska skrivregler; Svenska Språkrådet; 2008
5+ säljare
av Svenska Språkrådet (2008)
89 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
219 kr
Organisation och organisering; Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre; 2015
-28%
5+ säljare
av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre (2015)
419 kr
Nypris: 579 kr
Redovisning : från bokföring till analys; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
105 kr
Redovisning Från bokföring till analys : övningsbok med fullständiga lösningar; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
85 kr