Organisations- och personalutvecklare i samhället - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Organisations- och personalutvecklare i samhället. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
119 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-50%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
179 kr
Nypris: 351 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
149 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-34%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
299 kr
Nypris: 451 kr
Organisation och organisering; Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre; 2015
-48%
5+ säljare
av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre (2015)
335 kr
Nypris: 635 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-45%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
319 kr
Nypris: 573 kr
Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer; Jörgen Sandberg, Axel Targama; 1998
5+ säljare
av Jörgen Sandberg, Axel Targama (1998)
119 kr
Sociologi; Anthony Giddens; 2007
5+ säljare
Sociologi Upplaga 4
av Anthony Giddens (2007)
179 kr
Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok; Göran Andersson, Elin K. Funck; 2017
5+ säljare
av Göran Andersson, Elin K. Funck (2017)
185 kr