Kandidatprogram i utredningskriminologi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kandidatprogram i utredningskriminologi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
129 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-38%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
219 kr
Nypris: 351 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
85 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-41%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
269 kr
Nypris: 451 kr
Organisation och organisering; Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre; 2015
-43%
5+ säljare
av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre (2015)
365 kr
Nypris: 635 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson; 2011
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (2011)
95 kr
Socialpolitiska klassiker; Håkan Johansson; 2008
-46%
5+ säljare
av Håkan Johansson (2008)
249 kr
Nypris: 456 kr
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2019
-36%
5+ säljare
av Torsten Thurén (2019)
219 kr
Nypris: 339 kr