Masterprogram i hälsa och livsstil - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Masterprogram i hälsa och livsstil. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2009
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2009)
179 kr
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård; Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen; 2012
5+ säljare
av Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen (2012)
115 kr
Folkhälsa som tvärvetenskap : möten mellan ämnen; Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson; 2009
-43%
5+ säljare
av Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson (2009)
229 kr
Nypris: 396 kr
Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning; Bengt Brülde, Per-Anders Tengland; 2003
5+ säljare
av Bengt Brülde, Per-Anders Tengland (2003)
215 kr
Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa; Andreas Vilhelmsson, Per-Anders Tengland; 2016
-28%
5+ säljare
av Andreas Vilhelmsson, Per-Anders Tengland (2016)
259 kr
Nypris: 355 kr
Health Promotion; Green Jackie, Tones Keith, Ruth Cross, James Woodall; 2015
5+ säljare
av Green Jackie, Tones Keith, Ruth Cross m.fl. (2015)
259 kr
Salutogenes : om hälsans ursprung; Monica Eriksson; 2015
-18%
5 säljare
av Monica Eriksson (2015)
339 kr
Nypris: 411 kr
Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod; Mats Alvesson, Kaj Sköldberg; 2017
-32%
5+ säljare
av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2017)
325 kr
Nypris: 473 kr
Social Determinants of Health; Michael Marmot; 2006
-70%
3 säljare
av Michael Marmot (2006)
299 kr
Nypris: 992 kr