Studentlitteratur på Högskolan i Halmstad

Malmströms civilrätt
Malmströms civilrätt
Författare: Christina Ramberg, Åke Malmström
ISBN:
 • 914713822X
 • 9789147138227
Upplaga: 26
Utgiven: 2020
Att tänka sociologiskt
Att tänka sociologiskt
Författare: Zygmut Bauman; Tim May
ISBN:
 • 9173744050
 • 9789173744058
Upplaga: 2
Utgiven: 2004-06-01
Expulsions
Expulsions
Författare: Saskia Sassen
ISBN:
 • 0674599225
 • 9780674599222
Utgiven: 2014-05-05
Management Control Systems 4th Edition
Management Control Systems 4th Edition
Författare: Kenneth Merchant,Wim Van der Stede
ISBN:
 • 1292110554
 • 9781292110554
Utgiven: 2017-01-17
Relationskompetens - i pedagogernas värld
Relationskompetens - i pedagogernas värld
Författare: Jesper Juul; Helle Jensen
ISBN:
 • 9147020601
 • 9789147020607
Upplaga: 2
Utgiven: 2009-02-10
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Biologi 1
Biologi 1
Författare: Janne Karlsson; Thomas Krigsman; Bengt-Olov Molander; Per-Olof Wickman
ISBN:
 • 9789147085231
Upplaga: 4
Utgiven: 2011-04-27
Lärande, skola, bildning
Lärande, skola, bildning
Författare: Caroline Liberg , Ulf P Lundgren , Roger Säljö
ISBN:
 • 9789127818408
Upplaga: 4
Utgiven: 2017-08-22
Heureka Fysik 1 Lärobok
Heureka Fysik 1 Lärobok
Författare: Rune Alphonce; Lars Bergström; Per Gunnvald; Jenny Ivarsson; Erik Joha
ISBN:
 • 9789127567276
Upplaga: 1
Utgiven: 2011-06-17
Lyssnandets pedagogik
Lyssnandets pedagogik
Författare: Ann Åberg; Hillevi Lenz Taguchi
ISBN:
 • 9147052155
 • 9789147052158
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-01-26
Förskolan – barns första skola
Förskolan – barns första skola
Författare: Ulla Mauritzson; Siv Benn; Siv Anstett;
ISBN:
 • 9144042221
 • 9789144042220
Upplaga: 1
Utgiven: 2003-02-14
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Författare: Henny Olsson; Stefan Sörensen
ISBN:
 • 9789147100514
Upplaga: 3
Utgiven: 2011-09-05
Kvalitativa intervjuer
Kvalitativa intervjuer
Författare: Jan Trost
ISBN:
 • 9789144062167
Upplaga: 4
Utgiven: 2010-05-04
Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik
Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik
Författare: Erving Goffman
ISBN:
 • 9144102895
 • 9789144102894
Upplaga: 6
Utgiven: 2014-03-25
Språket och språkarna
Språket och språkarna
Författare: Jan Einarsson
ISBN:
 • 9789144076843
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-05-22
Matematikundervisning i förskolan : Vad, när, var, hur, varför?
Matematikundervisning i förskolan : Vad, när, var, hur, varför?
Författare: Camilla Björklund; Hanna Palmér
ISBN:
 • 9789127822580
Upplaga: 1
Utgiven: 2018-08-04
Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
Författare: Ingegerd Ekendahl; Lars Nohagen; Johan Sandahl
ISBN:
 • 9789147111442
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-07-16

Få skickad till dig på Högskolan i Halmstad

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 415068 böcker.