Organisering och ledning av arbete och välfärd - socialt arbete - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Organisering och ledning av arbete och välfärd - socialt arbete. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Medicin 1; Urban Gillå; 2011
spara 65%
5+ säljare
Medicin 1 Upplaga 1
av Urban Gillå (2011)
239 kr 670 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnæs, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Søren Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingrid Sahlin, Thomas J Scheff, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
spara 32%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
339 kr 495 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Nya perspektiv på organisation och ledarskap; Lee G Bolman, Terrence E Deal; 2015
5+ säljare
av Lee G Bolman, Terrence E Deal (2015)
209 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
endast ny
av Alan Bryman (2018)
648 kr
Vill du få notis när en begagnad bok finns tillgänglig?
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
spara 35%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
265 kr 407 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Civilrätt; Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman; 2018
5+ säljare
Civilrätt Upplaga 25
av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg m.fl. (2018)
165 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
185 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
spara 34%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
319 kr 480 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok; Nancy Holmström, Gunnar Lindholm; 2011
5+ säljare
av Nancy Holmström, Gunnar Lindholm (2011)
235 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Socialt arbete : en grundbok; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård; 2016
spara 36%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson m.fl. (2016)
345 kr 537 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar