Organisering och ledning av arbete och välfärd - socialt arbete - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Organisering och ledning av arbete och välfärd - socialt arbete. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Medicin 1; Urban Gillå; 2011
-70%
5+ säljare
Medicin 1 Upplaga 1
av Urban Gillå (2011)
229 kr
Nypris: 744 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-35%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
345 kr
Nypris: 525 kr
Nya perspektiv på organisation och ledarskap; Lee G Bolman, Terrence E Deal; 2015
5+ säljare
av Lee G Bolman, Terrence E Deal (2015)
175 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-22%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
249 kr
Nypris: 319 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-55%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
185 kr
Nypris: 407 kr
Civilrätt; Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman; 2018
5+ säljare
Civilrätt Upplaga 25
av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg m.fl. (2018)
149 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
199 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-24%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
359 kr
Nypris: 469 kr
Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok; Nancy Holmström, Gunnar Lindholm; 2011
5+ säljare
av Nancy Holmström, Gunnar Lindholm (2011)
129 kr
Socialt arbete : en grundbok; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård; 2016
-39%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson m.fl. (2016)
339 kr
Nypris: 548 kr