Socialpsykologiskt program - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Socialpsykologiskt program. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
169 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-38%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
219 kr
Nypris: 351 kr
Kommunikation : samspel mellan människor; Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson; 2016
5+ säljare
av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson (2016)
125 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
155 kr
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori; Jan Hartman; 2004
-53%
5+ säljare
av Jan Hartman (2004)
209 kr
Nypris: 440 kr
Sociologi; Anthony Giddens; 2007
5+ säljare
Sociologi Upplaga 4
av Anthony Giddens (2007)
179 kr
Vardagslivets socialpsykologi; Thomas Johansson, Philip Lalander; 2013
5+ säljare
av Thomas Johansson, Philip Lalander (2013)
95 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2009
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2009)
179 kr