Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Utvecklingspsykologi; Philip Hwang, Björn Nilsson; 2011
5+ säljare
av Philip Hwang, Björn Nilsson (2011)
139 kr
Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden; Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Ann-Christine Andersson, Eric Carlström, Inger Ekman, Jan Florin, Ami Hommel, Ewa Idvall, Eva Johansson, Susanne Kvarnström, Astrid Norberg, Håkan Sandberg, Stefan Sävenstedt, Annica Öhrn; 2013
5+ säljare
av Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg m.fl. (2013)
239 kr
Jämlik vård : normmedvetna perspektiv; Elisabeth Dahlborg-Lyckhage, Gunnar Lyckhage, Ellinor Tengelin; 2015
5+ säljare
av Elisabeth Dahlborg-Lyckhage, Gunnar Lyckhage, Ellinor Tengelin (2015)
115 kr
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård; Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen; 2012
5+ säljare
av Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen (2012)
129 kr
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad; Maire Edwinson Månsson, Karin Enskär; 2008
-45%
5+ säljare
av Maire Edwinson Månsson, Karin Enskär (2008)
335 kr
Nypris: 599 kr
Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård; Gun Nordström, Bodil Wilde Larsson; 2012
5+ säljare
av Gun Nordström, Bodil Wilde Larsson (2012)
129 kr