Studentlitteratur på Högskolan Väst

Idrottsdidaktiska utmaningar
Idrottsdidaktiska utmaningar
Författare: Håkan Larsson; Jane Meckbach (red.)
ISBN:
 • 9789147106578
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-08-15
Rör dig - lär dig
Rör dig - lär dig
Författare: Ingegerd Ericsson
ISBN:
 • 9185138940
 • 9789185138944
Utgiven: 2005-01-01
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori
Författare: Annica Löfdahl,Maria Hjalmarsson,Karin F
ISBN:
 • 9789147106585
Upplaga: 1
Utgiven: 2014-01-13
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1
Författare: Sonja Svensson Höstfält
ISBN:
 • 9789152331972
Utgiven: 2016-07-31
Personaladministration - i praktiken Faktabok
Personaladministration - i praktiken Faktabok
Författare: Yvonne Bogislaus; Ronny Andersson
ISBN:
 • 9789147095087
Upplaga: 2
Utgiven: 2010-07-06
Det matematiska barnet
Det matematiska barnet
Författare: Lie Reikerås; Elin Kirsti; Ida Heiberg Solem
ISBN:
 • 9789127722941
Upplaga: 1
Utgiven: 2004-01-22
Varför vetenskap?: : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Varför vetenskap?: : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Författare: Ulf Bjereld; Marie Demker; Jonas Hinnfors
ISBN:
 • 9789144054759
Upplaga: 3
Utgiven: 2009-03-13
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Samhällsvetenskapliga metoder
Samhällsvetenskapliga metoder
Författare: Alan Bryman
ISBN:
 • 9789147090686
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-01-04
English Pronunciation : a workbook : British version
English Pronunciation : a workbook : British version
Författare: Stig Johansson; Göran Rönnerdal
ISBN:
 • 9789144043654
Upplaga: 4
Utgiven: 2005-09-02
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Författare: Lars Svedberg
ISBN:
 • 9144111266
 • 9789144111261
Upplaga: 6
Utgiven: 2016-04-20
Personalgruppens psykologi
Personalgruppens psykologi
Författare: Rolf Granér; Simon Granér
ISBN:
 • 9144113242
 • 9789144113241
Upplaga: 2
Utgiven: 2016-05-17
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Lärobok
Författare: Lena Alfredsson; Kajsa Bråting; Patrik Erixon; Hans Heikne
ISBN:
 • 9789127426283
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-08-07
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa
Författare: Karin Weman-Josefsson; Tomas Berggren
ISBN:
 • 9789144070773
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-04-25
Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Författare: Karin Jönsson (red.); Monica Axelsson; Kerstin Bergöö; Lars Brink; Car
ISBN:
 • 9789147093786
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-11-26
BeGreppbart - Makt
BeGreppbart - Makt
Författare: Mats Börjesson; Alf Rehn
ISBN:
 • 9789147087464
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-01-15

Få skickad till dig på Högskolan Väst

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 415068 böcker.