Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schwei - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schwei. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik; Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom; 2012
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom (2012)
105 kr
Illustrerad farmakologi 1 : principer och tillämpningar; Jarle Aarbakke, Terje Simonsen; 2011
5+ säljare
av Jarle Aarbakke, Terje Simonsen (2011)
119 kr
De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård; Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch, Birgitta Andershed; 2012
5+ säljare
av Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch m.fl. (2012)
119 kr