Studentlitteratur på Karolinska institutet

Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Författare: Kirsti Malterud
ISBN:
 • 9789144052328
Upplaga: 2
Utgiven: 2009-01-30
Social psychology - Fourth edition
Social psychology - Fourth edition
Författare: Smith, Mackie & Claypool
ISBN:
 • 1848728948
 • 9781848728943
Upplaga: 4
Utgiven: 2015
Vård- och omsorgsarbete 2
Vård- och omsorgsarbete 2
Författare: Monica Imborn; Britta Åsbrink
ISBN:
 • 9789152315187
Utgiven: 2012-05-04
M 4
M 4
Författare: Martin Holmström; Eva Smedhamre; Jonas Sjunnesson; Lars Jakobsson; Kla
ISBN:
 • 9789147109098
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-07-23
Människokroppen
Människokroppen
Författare: Egil Haug; Jan G. Bjålie; Olav Sand; Øysten V. Sjaastad
ISBN:
 • 9789147084357
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-08-28
Att möta familjer inom vård och omsorg
Att möta familjer inom vård och omsorg
Författare: Eva Benzein,Margaretha Hagberg,Britt-Ing
ISBN:
 • 9789144072661
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-10-18
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Författare: Henny Olsson; Stefan Sörensen
ISBN:
 • 9789147100514
Upplaga: 3
Utgiven: 2011-09-05
Farmakologi
Farmakologi
Författare: Per Norlén; Erik Lindström
ISBN:
 • 9789147114221
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-12
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Författare: Herdis Alvsvåg; Margareta Andersson; Maria Arman; Margareta Asp; Eva B
ISBN:
 • 9789144071046
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-03-23
Fundamentals of Anatomy and Physiology, Global Edition
Fundamentals of Anatomy and Physiology, Global Edition
Författare: Frederic Martini,Judi Lindsley Nath,Edwi
ISBN:
 • 1292057211
 • 9781292057217
Upplaga: 10
Utgiven: 2014-09-04
Etik i basal omvårdnad : i någon annans händer
Etik i basal omvårdnad : i någon annans händer
Författare: Kersti Malmsten (red.)
ISBN:
 • 9789144014555
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-01-11
Hälsa och vårdande : i teori och praxis
Hälsa och vårdande : i teori och praxis
Författare: Karin Dahlberg; Kerstin Segesten
ISBN:
 • 9789127122116
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-09-03
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Författare: Monica Granskär,Birgitta Höglund-Nielsen
ISBN:
 • 9789144076997
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-11-09
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Författare: Elsy Ericson; Thomas Ericson
ISBN:
 • 9789147084463
Upplaga: 4
Utgiven: 2009-01-16
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Författare: Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielse
ISBN:
 • 9789144001555
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-01-10
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Författare: Eva Björkman; Karin Karlsson
ISBN:
 • 9789144047942
Upplaga: 3
Utgiven: 2008-08-15
Klinisk kemi och klinisk fysiologi
Klinisk kemi och klinisk fysiologi
Författare: Agneta Bjuväng
ISBN:
 • 9789144043975
Upplaga: 3
Utgiven: 2006-03-08
Vad är hälsopromotion?
Vad är hälsopromotion?
Författare: Peter Korp
ISBN:
 • 9789144093710
Upplaga: 1
Utgiven: 2016-04-29

Få skickad till dig på Karolinska institutet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 405638 böcker.