Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa; Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid Bergh, Eva Carlsson, Vera Dahlqvist, David Edvardsson, Inger Ekman, Mirjam Ekstedt, Ann Catrine Eldh, Birgitta Fryklund, Agneta Gånemo, Ingela Henoch, Birgit Holritz Rasmussen, Birgitta Hulter, Ann Langius-Eklöf, Margret Lepp, Berit Lindahl, Christina Lindholm, Olav Lindqvist, Ann-Marie Rydholm Hedman, Regina Santamäki Fischer, Eva Skyman, Ingela Skärsäter, Karin Stenzelius, Anna Strömberg, Märtha Sund-Levander, Pia Tingström, Albert Weste; 2009
5+ säljare
av Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson m.fl. (2009)
85 kr
Nursing Research; Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano; 2011
5+ säljare
av Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano (2011)
125 kr
Teknik i praktisk sjukvård; Bertil Jacobson, P Åke Öberg; 2003
5+ säljare
av Bertil Jacobson, P Åke Öberg (2003)
199 kr
Critical Care Nursing A holistic Approach; Patricia Gonce Morton; 2004
5+ säljare
av Patricia Gonce Morton (2004)
275 kr
Intensivvård; Anders Larsson, Sten Rubertsson (red.); 2005
3 säljare
Intensivvård Upplaga 1
av Anders Larsson, Sten Rubertsson (red.) (2005)
389 kr