Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Marknadsföring - Teori, strategi och praktik; Kotler  Philip; 2017
5+ säljare
av Kotler Philip (2017)
259 kr
Endimensionell analys; Patrik Nordbeck, Jonas Månsson; 2011
-45%
5+ säljare
av Patrik Nordbeck, Jonas Månsson (2011)
245 kr
Nypris: 443 kr
Impuls Fysik 2; Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson; 2012
-49%
5+ säljare
Impuls Fysik 2 Upplaga 1
av Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson (2012)
439 kr
Nypris: 849 kr
Övningar i Endimensionell analys; Matematik LTH Matematikcentrum; 2011
5+ säljare
av Matematik LTH Matematikcentrum (2011)
85 kr
Logistikens grunder; Kent Lumsden; 2012
5+ säljare
av Kent Lumsden (2012)
229 kr
Företagsekonomi 100 Fakta; Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad; 2017
5+ säljare
av Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad (2017)
215 kr
Modern logistik - för ökad lönsamhet; Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl, Björn Oskarsson; 2006
5+ säljare
av Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl, Björn Oskarsson (2006)
95 kr
Företagsekonomi 100 Övningsbok; Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad; 2017
5+ säljare
av Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad (2017)
115 kr
Linjär algebra : från en geometrisk utgångspunkt; Stefan Lemurell; 2010
-67%
5+ säljare
av Stefan Lemurell (2010)
145 kr
Nypris: 435 kr
Övningar i Endimensionell analys; Matematik LTH Matematikcentrum; 2018
-47%
5+ säljare
av Matematik LTH Matematikcentrum (2018)
145 kr
Nypris: 272 kr