Specialpedagogprogrammet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Specialpedagogprogrammet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
119 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-46%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
279 kr
Nypris: 516 kr
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-66%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
119 kr
Nypris: 343 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
85 kr
Handbok i kvalitativ analys; Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.); 2015
5+ säljare
av Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.) (2015)
119 kr
Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror; Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt; 2015
-59%
5+ säljare
av Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2015)
145 kr
Nypris: 347 kr
Att undervisa barn i förskolan; Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson; 2013
5+ säljare
av Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson (2013)
85 kr
Juridik för pedagoger; Mare Erdis; 2011
-62%
5+ säljare
av Mare Erdis (2011)
115 kr
Nypris: 297 kr