Studentlitteratur på Linköpings universitet

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Författare: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline L
ISBN:
 • 9789127133709
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-08-27
Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Författare: Mia Lövheim (red.); Magdalena Nordin (red.)
ISBN:
 • 9789140690432
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-09-15
Linjär algebra med geometri
Linjär algebra med geometri
Författare: Lennart Andersson; Anders Grennberg; Torbjörn Hedberg; Reinhold Näslun
ISBN:
 • 9789144009728
Upplaga: 2
Utgiven: 1999-09-02
Respekt för läraryrket
Respekt för läraryrket
Författare: Gunnel Colnerud
ISBN:
 • 9176565297
 • 9789176565292
Upplaga: 2
Utgiven: 2002
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Författare: Konrad Lundberg; Johan Schüldt; Theddo Rother-Schirren; Anders Lagerst
ISBN:
 • 9789152346235
Utgiven: 2017-07-28
Geriatriska sjukdomar
Geriatriska sjukdomar
Författare: Åke Rundgren; Mayethel Larsson
ISBN:
 • 9789144055107
Upplaga: 3
Utgiven: 2010-02-02
Perspektiv på specialpedagogik
Perspektiv på specialpedagogik
Författare: Claes Nilholm
ISBN:
 • 9789144026633
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-31
Juridiska problem Fakta och övningar i privatjuridik och rättskunskap
Juridiska problem Fakta och övningar i privatjuridik och rättskunskap
Författare: Jan-Olof Andersson; Cege Ekström; Olle Palmgren; Krister Sundin
ISBN:
 • 9789147106479
Upplaga: 15
Utgiven: 2012-09-05
Makroekonomi : teori, politik och institutioner
Makroekonomi : teori, politik och institutioner
Författare: Klas Fregert; Lars Jonung
ISBN:
 • 9789144055701
Upplaga: 3
Utgiven: 2010-08-30
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad
Författare: Peter Esaiasson; Mikael Gilljam; Henrik Oscarsson; Lena Wängnerud
ISBN:
 • 9789139112174
Upplaga: 4
Utgiven: 2012-01-04
Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan
Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan
Författare: Anna-Lena Eriksson Gustavsson; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Kerst
ISBN:
 • 9789144068909
Upplaga: 1
Utgiven: 2011-01-21
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Grundläggande hållfasthetslära
Grundläggande hållfasthetslära
Författare: Hans Lundh,Kungliga tekniska högskolan.
ISBN:
 • 9197286028
 • 9789197286022
Utgiven: 2000
A university grammar of English : with a Swedish perspective
A university grammar of English : with a Swedish perspective
Författare: Maria Estling Vannestål
ISBN:
 • 9144104995
 • 9789144104997
Upplaga: 2
Utgiven: 2015-08-17
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar
Författare: Christian Ax; Christer Johansson; Håkan Kullvén
ISBN:
 • 9789147094592
Upplaga: 4
Utgiven: 2009-08-28
Förskolan – barns första skola
Förskolan – barns första skola
Författare: Ulla Mauritzson; Siv Benn; Siv Anstett;
ISBN:
 • 9144042221
 • 9789144042220
Upplaga: 1
Utgiven: 2003-02-14

Få skickad till dig på Linköpings universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 408644 böcker.