Studentlitteratur på Linköpings universitet

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Författare: Elisabeth Doverborg; Ingrid Pramling Samulesson
ISBN:
 • 9789147105526
Upplaga: 4
Utgiven: 2012-05-30
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Författare: Ulf P. Lundgren; Roger Säljö; Caroline Liberg; Lisa Asp-Onsjö; Nihad B
ISBN:
 • 9789127136021
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-18
Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Författare: Maria Jarl; Linda Rönnberg
ISBN:
 • 9789147114450
Upplaga: 2
Utgiven: 2015-08-07
Organisationsteori för offentlig sektor
Organisationsteori för offentlig sektor
Författare: Tom Christensen; Per Lægreid; Paul G. Roness; Kjell Arne Røvik
ISBN:
 • 9147075961
 • 9789147075966
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-06-15
Lärarens handbok
Lärarens handbok
Författare: Lärarförbundet
ISBN:
 • 9144072775
 • 9789144072777
Utgiven: 2011
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Samhällsvetenskapliga metoder
Samhällsvetenskapliga metoder
Författare: Alan Bryman
ISBN:
 • 9789147090686
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-01-04
Sociala rörelser i en ny tid
Sociala rörelser i en ny tid
Författare: Ron Eyerman; Andrew Jamison
ISBN:
 • 9789144032139
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-06-15
Introduktion till socialpsykologi
Introduktion till socialpsykologi
Författare: Bosse Angelöw; Thom Jonsson
ISBN:
 • 9789144005973
Upplaga: 2
Utgiven: 2000-09-01
Planeringens grunder
Planeringens grunder
Författare: Jan Nyström; Lennart Tonell
ISBN:
 • 9789144066226
Upplaga: 3
Utgiven: 2012-01-13
Kalkyler som beslutsunderlag
Kalkyler som beslutsunderlag
Författare: Göran Andersson
ISBN:
 • 9789144080963
Upplaga: 7
Utgiven: 2013-01-21
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok
Författare: Lena Alfredsson; Kajsa Bråting; Patrik Erixon; Hans Heikne
ISBN:
 • 9789127423633
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-11-09
Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-t
Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-t
Författare: Göran Ahrne; Christine Roman; Mats Franzén
ISBN:
 • 9173744212
 • 9789173744218
Upplaga: 4
Utgiven: 2013-08-01
Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
Författare: Nancy Holmström; Gunnar Lindholm
ISBN:
 • 9789152305942
Upplaga: 6
Utgiven: 2011-08-03
Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Författare: Jessica Aspfors; Marina Bendtsen; Mikaela Björklund; Gunnel Knubb-Mann
ISBN:
 • 9789144057835
Upplaga: 1
Utgiven: 2011-05-05
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Författare: Lee G Bolman; Terrence E Deal
ISBN:
 • 9144094191
 • 9789144094199
Upplaga: 5
Utgiven: 2014-12-29

Få skickad till dig på Linköpings universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 405638 böcker.