Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Konflikthantering i professionellt lärarskap; Birgitta Friberg, Ilse Hakvoort; 2015
5+ säljare
av Birgitta Friberg, Ilse Hakvoort (2015)
189 kr
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-66%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
119 kr
Nypris: 343 kr
Allmändidaktik : vetenskap för lärare; Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund, Gunnel Knubb-Manninen, Elina Lahelma, Gjert Langfeldt, Karin Linnanmäki, Fritjof Sahlström, Torbjörn Sandén, Jan Sjöberg, Kaj Sjöholm, Kristina Ström, Renata Svedlin, Tom Wikman, Elisabet Öhrn, Tomas Kroksmark, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Roger Säljö, Päivi Häkkinen, Pertti Kansanen, Karin Rönnerman, Marja Kankaanranta; 2011
5+ säljare
av Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund m.fl. (2011)
149 kr
Barns och ungas rättigheter i utbildning; Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander; 2013
5+ säljare
av Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander (2013)
109 kr
Allmändidaktik : vetenskap för lärare; Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman; 2017
-33%
5+ säljare
av Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman (2017)
295 kr
Nypris: 437 kr
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet; Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.); 2011
-54%
5+ säljare
av Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.) (2011)
179 kr
Nypris: 386 kr
Skola i normer; Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.); 2014
5+ säljare
Skola i normer Upplaga 2
av Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.) (2014)
145 kr
Kommunikation i klassrummet; Mikael Jensen; 2012
5+ säljare
av Mikael Jensen (2012)
239 kr
Språkinriktad undervisning; Maaike Hajer, Theun Meestringa; 2018
-30%
5+ säljare
av Maaike Hajer, Theun Meestringa (2018)
269 kr
Nypris: 379 kr