Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik; Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert; 2016
5+ säljare
av Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert (2016)
85 kr
Etik i arbete med människor; Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen; 2013
-27%
5+ säljare
av Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen (2013)
305 kr
Nypris: 417 kr
Sociolingvistik; Eva Sundgren; 2013
5+ säljare
Sociolingvistik Upplaga 2
av Eva Sundgren (2013)
175 kr
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle; Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg; 2013
-36%
5+ säljare
av Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (2013)
359 kr
Nypris: 559 kr
Kristendomen - En historisk introduktion; Tarald Rasmussen, Einar Thomassen; 2007
-39%
5+ säljare
av Tarald Rasmussen, Einar Thomassen (2007)
209 kr
Nypris: 339 kr
Barn i religionernas värld; Jenny Berglund; 2011
5+ säljare
av Jenny Berglund (2011)
159 kr
Judendomen : Kultur, historia, tradition; Bente Groth; 2002
-51%
5+ säljare
av Bente Groth (2002)
209 kr
Nypris: 423 kr
Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle; Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk, Kamilla György-Ullholm, Marie Werndin, Eva Norén, Anders Björkvall, Sara Ramsfeldt, Josefina Eliaso Magnusson, Charlotte Engblom, Rickard Jonsson; 2010
-51%
5+ säljare
av Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk m.fl. (2010)
175 kr
Nypris: 353 kr