Sociolingvistik; Eva Sundgren; 2013
5+ säljare

Sociolingvistik Upplaga 2

av Eva Sundgren
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.

Inom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden.

Sociolingvistik används som kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur.

I denna andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på skrift.

Om författarna
Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
Ellen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Anna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet.
Anna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Jarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitet.
Björn Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitet.
Bengt Nordberg - professor emeritus i sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Maria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Eva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola.
Karolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Sagt om boken
"[…] Den aktuella titeln, skriven av några av Sveriges ledande sociolingvister, innehåller en utmärkt introduktion till ämnet, som bl.a. omfattar ämnets historik i dialektforskningen och spårandet av språkljudsgränser i den svenska landsbygden, och det tidiga banbrytande arbetet om socialt betingade uttalsskillnader. […] Boken riktar sig till studenter, men kan med behållning läsas av en intresserad allmänhet. Verket kompletteras av en omfattande ordlista över olika fackuttryck, och är en mycket läsvärd översikt av ämnet." BTJ häfte 13123046. Lektör Arthur Holmer.
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.

Inom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden.

Sociolingvistik används som kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur.

I denna andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på skrift.

Om författarna
Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
Ellen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Anna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet.
Anna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Jarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitet.
Björn Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitet.
Bengt Nordberg - professor emeritus i sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Maria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Eva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola.
Karolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Sagt om boken
"[…] Den aktuella titeln, skriven av några av Sveriges ledande sociolingvister, innehåller en utmärkt introduktion till ämnet, som bl.a. omfattar ämnets historik i dialektforskningen och spårandet av språkljudsgränser i den svenska landsbygden, och det tidiga banbrytande arbetet om socialt betingade uttalsskillnader. […] Boken riktar sig till studenter, men kan med behållning läsas av en intresserad allmänhet. Verket kompletteras av en omfattande ordlista över olika fackuttryck, och är en mycket läsvärd översikt av ämnet." BTJ häfte 13123046. Lektör Arthur Holmer.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147106097
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 377 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2024)
från 509 kr
Upplaga 1 (2008)
från 95 kr
Upplaga 2 (2013)
från 175 kr
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.

Inom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden.

Sociolingvistik används som kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur.

I denna andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på skrift.

Om författarna
Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
Ellen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Anna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet.
Anna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Jarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitet.
Björn Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitet.
Bengt Nordberg - professor emeritus i sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Maria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Eva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola.
Karolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Sagt om boken
"[…] Den aktuella titeln, skriven av några av Sveriges ledande sociolingvister, innehåller en utmärkt introduktion till ämnet, som bl.a. omfattar ämnets historik i dialektforskningen och spårandet av språkljudsgränser i den svenska landsbygden, och det tidiga banbrytande arbetet om socialt betingade uttalsskillnader. […] Boken riktar sig till studenter, men kan med behållning läsas av en intresserad allmänhet. Verket kompletteras av en omfattande ordlista över olika fackuttryck, och är en mycket läsvärd översikt av ämnet." BTJ häfte 13123046. Lektör Arthur Holmer.
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.

Inom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden.

Sociolingvistik används som kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur.

I denna andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på skrift.

Om författarna
Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
Ellen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Anna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet.
Anna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Jarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitet.
Björn Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitet.
Bengt Nordberg - professor emeritus i sociolingvistik vid Uppsala universitet.
Maria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Eva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola.
Karolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Sagt om boken
"[…] Den aktuella titeln, skriven av några av Sveriges ledande sociolingvister, innehåller en utmärkt introduktion till ämnet, som bl.a. omfattar ämnets historik i dialektforskningen och spårandet av språkljudsgränser i den svenska landsbygden, och det tidiga banbrytande arbetet om socialt betingade uttalsskillnader. […] Boken riktar sig till studenter, men kan med behållning läsas av en intresserad allmänhet. Verket kompletteras av en omfattande ordlista över olika fackuttryck, och är en mycket läsvärd översikt av ämnet." BTJ häfte 13123046. Lektör Arthur Holmer.
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar