Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
149 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-45%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
319 kr
Nypris: 573 kr
Sociologi; Anthony Giddens; 2007
5+ säljare
Sociologi Upplaga 4
av Anthony Giddens (2007)
179 kr
Gränslöst arbete; Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg; 2006
-50%
5+ säljare
av Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström m.fl. (2006)
229 kr
Nypris: 450 kr
Litteratur och litteraturvetenskap; Leif Eriksson, Christer Lundfall; 2002
5+ säljare
av Leif Eriksson, Christer Lundfall (2002)
119 kr
Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa; Göran Bergström, Kristina Boréus; 2012
5+ säljare
av Göran Bergström, Kristina Boréus (2012)
139 kr
Arbetslivet; Mattias Bengtsson, Tomas Berglund; 2017
-61%
5+ säljare
Arbetslivet Upplaga 3
av Mattias Bengtsson, Tomas Berglund (2017)
179 kr
Nypris: 455 kr