Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II. - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II.. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Handbok i kvalitativ analys; Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.); 2015
5+ säljare
av Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.) (2015)
135 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Statistik för beteendevetare : faktabok; Elisabet Borg, Joakim Westerlund; 2012
5+ säljare
av Elisabet Borg, Joakim Westerlund (2012)
185 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
spara 36%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
309 kr 480 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori; Jan Hartman; 2004
spara 61%
5+ säljare
av Jan Hartman (2004)
155 kr 388 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola; Anneli Frelin; 2012
spara 34%
5+ säljare
av Anneli Frelin (2012)
229 kr 345 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Kvantitativ metod från början; Annika Eliasson; 2013
5+ säljare
av Annika Eliasson (2013)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; Martyn Denscombe; 2018
spara 37%
5+ säljare
av Martyn Denscombe (2018)
335 kr 527 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame; Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström; 2013
spara 22%
5+ säljare
av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2013)
219 kr 279 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv; Kari Killén; 2008
spara 37%
5+ säljare
av Kari Killén (2008)
289 kr 456 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Enkätboken; Jan Trost, Oscar Hultåker; 2016
spara 29%
5+ säljare
Enkätboken Upplaga 5
av Jan Trost, Oscar Hultåker (2016)
259 kr 363 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar