Studentlitteratur på Stockholms universitet

Arbetsrätten : en översikt
Arbetsrätten : en översikt
Författare: Tore Sigeman; Erik Sjödin
ISBN:
 • 9789139207528
Upplaga: 7
Utgiven: 2017-08-04
Biologi 1
Biologi 1
Författare: Janne Karlsson; Thomas Krigsman; Bengt-Olov Molander; Per-Olof Wickman
ISBN:
 • 9789147085231
Upplaga: 4
Utgiven: 2011-04-27
Litteraturläsning i förskolan
Litteraturläsning i förskolan
Författare: Ulla Damber; Jan Nilsson; Camilla Ohlsson
ISBN:
 • 9789144078137
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-05-29
Sociologi
Sociologi
Författare: Anthony Giddens; Philip Sutton
ISBN:
 • 9144092490
 • 9789144092492
Upplaga: 5
Utgiven: 2014-08-11
Varför etnologi?
Varför etnologi?
Författare: Birgitta Svensson
ISBN:
 • 9789144067353
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-06-29
Fallstudien som forskningsmetod
Fallstudien som forskningsmetod
Författare: Sharan B Merriam
ISBN:
 • 9144390718
 • 9789144390710
Upplaga: 1
Utgiven: 1993-01-01
Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem
Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem
Författare: Olav Helge Angell; Paula Blomqvist; Anders Bäckström; Eva Jeppsson Gra
ISBN:
 • 9789175807058
Upplaga: 1
Utgiven: 2014-09-26
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete
Författare: Anders Boglind; Freddy Hällsten; Per Thilander
ISBN:
 • 9144091702
 • 9789144091709
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-09-24
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar
Författare: Helena Ackesjö; Elisabeth Frank; Katarina Herrlin
ISBN:
 • 9789127132429
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-09-03
Vad är mission?
Vad är mission?
Författare: Andrew J Kirk
ISBN:
 • 9171956336
 • 9789171956330
Upplaga: 2
Utgiven: 2003-05-08
Utbildningsvetenskap för förskolan
Utbildningsvetenskap för förskolan
Författare: Sven Persson; Bim Riddersporre
ISBN:
 • 9789127121119
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-10-11
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Författare: Lee G Bolman; Terrence E Deal
ISBN:
 • 9789144034959
Upplaga: 3
Utgiven: 2005-08-26
Information för marknadsföringsbeslut
Information för marknadsföringsbeslut
Författare: Per Lekvall, Clas Wahlbin, Institutet fö
ISBN:
 • 9186460641
 • 9789186460648
Utgiven: 1993
Projektledning upplaga 7
Projektledning upplaga 7
Författare: Bo Tonnquist
ISBN:
 • 9152354989
 • 9789152354988
Utgiven: 2018-06-01
Från lärandets loopar till lärande organisationer
Från lärandets loopar till lärande organisationer
Författare: Otto Granberg; Jon Ohlsson
ISBN:
 • 9144101627
 • 9789144101620
Upplaga: 4
Utgiven: 2014-10-08

Få skickad till dig på Stockholms universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 409432 böcker.