Studentlitteratur på Umeå universitet

Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Författare: Gun Heimer Annika Björck Chrystal Kunoss
ISBN:
 • 9144094442
 • 9789144094441
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-07-03
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Författare: Philip Lalander; Thomas Johansson
ISBN:
 • 9144115474
 • 9789144115474
Upplaga: 5
Utgiven: 2017-08-02
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease
Författare: Vinay Kumar,Abul K. Abbas,Jon C. Aster
ISBN:
 • 1455726133
 • 9781455726134
Utgiven: 2014
Socialt arbete : en grundbok
Socialt arbete : en grundbok
Författare: Anna Meeuwisse
ISBN:
 • 9789127107625
Upplaga: 2
Utgiven: 2006-01-19
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Samhällsvetenskapliga metoder
Samhällsvetenskapliga metoder
Författare: Alan Bryman
ISBN:
 • 9789147090686
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-01-04
Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar
Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar
Författare: Sven Erick Alm; Tom Britton
ISBN:
 • 9147053518
 • 9789147053513
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-05-20
Lärande, skola, bildning
Lärande, skola, bildning
Författare: Caroline Liberg , Ulf P Lundgren , Roger Säljö
ISBN:
 • 9789127818408
Upplaga: 4
Utgiven: 2017-08-22
Alkohol- och narkotikaproblem
Alkohol- och narkotikaproblem
Författare: Björn Johnson; Torkel Richert; Bengt Svensson
ISBN:
 • 9144112386
 • 9789144112381
Utgiven:
Psykologi för sjuksköterskor
Psykologi för sjuksköterskor
Författare: Lena Wiklund Gustin
ISBN:
 • 9789144084671
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-08-18
Projektledning
Projektledning
Författare: Bo Tonnquist
ISBN:
 • 9789152312650
Utgiven: 2012-01-20
Fantasi och kreativitet
Fantasi och kreativitet
Författare: Lev Vygotskij
ISBN:
 • 9171730117
 • 9789171730114
Upplaga: 1
Utgiven: 1995-01-01
Tjänstemän i politiken
Tjänstemän i politiken
Författare: Jan Olsson; Erik Hysing
ISBN:
 • 9789144077673
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-09-24
Vetenskapsteori för lärarstudenter
Vetenskapsteori för lärarstudenter
Författare: Ulf Brinkkjaer; Marianne Höyen
ISBN:
 • 9144093462
 • 9789144093468
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-11-19
Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper
Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper
Författare: Jonas Löwgren; Erik Stolterman
ISBN:
 • 9789144042039
Upplaga: 2
Utgiven: 2004-05-10
Matematikens historia
Matematikens historia
Författare: Bo Göran Johansson
ISBN:
 • 9789144083162
Upplaga: 2
Utgiven: 2013-09-03

Få skickad till dig på Umeå universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 412160 böcker.