Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg. sjuksköterska med vidareutbildning i medicinsk, kirurgisk och geriatrisk vård samt specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård. Hon är dr i hälsovetenskaper, docenti vårdvetenskap vid Mälardalens högskola och Åbo Akademi samt förste amanuens vid Högskolan i Narvik. Här hittar du kursböcker skrivna av Lena.
Omvårdnadsteorier i klinisk praxis; Lena Wiklund Gustin, Lillemor Lindwall; 2012
spara 39%
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin, Lillemor Lindwall (2012)
239 kr 389 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik; Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom; 2017
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom (2017)
215 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå; Helle Wijk, Inger Johansson, Britt Hedman Ahlström, Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Susanne Strand, Kent-Inge Perseius, Nils Sjöström, Karin Persson, Britt-Marie Lindgren, Agneta Schröder, Anniqa Foldemo, Lisbeth Kristiansen, Maria Mattsson, Lars Lilja, Ove Hellzen, Gabriella Gustafsson, Elisabet Wentz, Elisabet Alphonce, Peder Rasmussen; 2010
5+ säljare
av Helle Wijk, Inger Johansson, Britt Hedman Ahlström m.fl. (2010)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Psykologi för sjuksköterskor; Lena Wiklund Gustin; 2015
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin (2015)
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Vårdande vid psykisk ohälsa :  på avancerad nivå; Lena Wiklund Gustin; 2014
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin (2014)
279 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå; Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian Gabrielsson, Gabriella Gustafsson, Britt Hedman Ahlström, Ove Hellzén, Inger Johansson Berglund, Anneli Jäderholm, Lars Lilja, Britt-Marie Lindgren, Eva Lindgren, Jenny Molin, Kent-Inge Perseius, Karin Persson, Lisbeth Porskrog Kristiansen, Malin Rex, Susanne Rolfner Suvanto, Agneta Schröder, Nils Sjöström, Maria Skott, Susanne Strand, Elisabet Wentz, Helle Wijk, Karin Örmon; 2019
spara 18%
5+ säljare
av Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink m.fl. (2019)
495 kr 599 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt; Febe Friberg, Joakim Öhlén, Åsa Audulv, Christina Baggens, Eva Benzein, Ann Catrine Eldh, Carina Elgán, Karin Enskär, Henrik Eriksson, Anette Forss, Marie Golsäter, Margaretha Hagberg, Cecilia Larsdotter, Eva Jakobsson Ung, Maria Jirwe, Anita Kärner Köhler, Margret Lepp, Berit Lundman, Mikael Lundmark, Astrid Norberg, Maria Nyström, Karin Ringsberg, Inger Sandén, Lars Sandman, Regina Santamäki Fischer, Britt-Inger Saveman, Britt-Marie Ternestedt, Pia Tingström, Lena Wiklund Gustin; 2019
spara 33%
5+ säljare
av Febe Friberg, Joakim Öhlén, Åsa Audulv m.fl. (2019)
475 kr 705 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
KBT i omvårdnadsarbetet : om meningsskapande i gemenskap; Lena Wiklund Gustin; 2012
spara 42%
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin (2012)
285 kr 489 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Vårdvetenskap i klinisk praxis; Lena Wiklund Gustin; 2003
spara 43%
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin (2003)
239 kr 414 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Psykologi för sjuksköterskor; Lena Wiklund Gustin; 2020
spara 40%
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin (2020)
289 kr 476 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå; Lena Wiklund Gustin, António Barbosa da Silva, Phil Barker, Marit Borg, Lena Boussaid, Poppy Buchanan-Barker, Gunilla Carlsson, Git-Marie Ejneborn Looi, Per Ekstrand, Per Enarsson, Lennart Fredriksson, Sebastian Gabrielsson, Lena-Karin Gustafsson, Ulrika Hallberg, Henrika Jormfeldt, Bengt Karlsson, Tiburtius Koslander, Tomas Kumlin, Esa Kumpula, Erna Lassenius, Oona Lassenius, Lene Martin, Anette Nordin, Arne Rehnsfeldt, Marie Rusner, Kenneth Rydenlund, Martin Salzmann-Erikson, Linda Sellin, Frode Skorpen, Ingela Skärsäter, Gunnel Svedberg, Susanne Syrén; 2019
spara 24%
5+ säljare
av Lena Wiklund Gustin, António Barbosa da Silva, Phil Barker m.fl. (2019)
539 kr 703 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik; Lena Wiklund Gustin, Margareta Asp, Herdis Alvsvåg, Maria Arman, Linda Berg, Ingegerd Bergbom, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh, Katie Eriksson, Lisbeth Fagerström, Lennart Fredriksson, Isabell Fridh, Lena-Karin Gustafsson, Yvonne Hilli, Inger K. Holmström, Camilla Koskinen, Erna Lassenius, Margret Lepp, Lillemor Lindwall, Kari Marie Martinsen, Monica Nurminen, Yvonne Näsman, Albertine Ranheim, Arne Rehnsfeldt, Åsa Roxberg, Ginger Selander, Kerstin Sivonen, Maud Söderlund, Venke Ueland, Eivor Wallinvirta, Carola Wärnå-Furu; 2022
endast ny
av Lena Wiklund Gustin, Margareta Asp, Herdis Alvsvåg m.fl. (2022)
536 kr
Vill du få notis när en begagnad bok finns tillgänglig?