Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik; Lena Wiklund Gustin, Margareta Asp, Herdis Alvsvåg, Maria Arman, Linda Berg, Ingegerd Bergbom, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh, Katie Eriksson, Lisbeth Fagerström, Lennart Fredriksson, Isabell Fridh, Lena-Karin Gustafsson, Yvonne Hilli, Inger K. Holmström, Camilla Koskinen, Erna Lassenius, Margret Lepp, Lillemor Lindwall, Kari Marie Martinsen, Monica Nurminen, Yvonne Näsman, Albertine Ranheim, Arne Rehnsfeldt, Åsa Roxberg, Ginger Selander, Kerstin Sivonen, Maud Söderlund, Venke Ueland, Eivor Wallinvirta, Carola Wärnå-Furu; 2022
endast ny

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Upplaga 3

av Lena Wiklund Gustin, Margareta Asp, Herdis Alvsvåg, Maria Arman, Linda Berg
m.fl.

En vetenskap och dess teoretiska struktur utgörs av koncept som på olika sätt är sammankopplade och återspeglar vetenskapens perspektiv på sin egen praxis. Dessa koncept bildar tillsammans en uppfattning om verkligheten som kan framstå som mer eller mindre abstrakt, samtidigt som graden av abstraktion bidrar till att teorierna kan ha både djup och räckvidd.

Denna bok introducerar vikten av konceptuell utveckling inom vårdvetenskap, presenterar ett par metoder för att utveckla koncept samt diskuterar hur reflektion och forskning kring koncept kan bidra till evidensbaserade vårdmetoder. I bokens huvuddel beskriver forskare från Sverige, Finland och Norge övergripande koncept som exempelvis hälsa, miljö och personcentrerad vård, samt mer specifika koncept som vila, kommunikation inom vårdande och tröst.

Boken riktar sig till studenter inom sjuksköterskeprogrammet och olika specialistprogram för sjuksköterskor, men är även lämplig för andra yrkesgrupper inom vårdsektorn och för de som önskar att få en djupare förståelse för vårdvetenskap generellt, och specifikt dess koncept och språkbruk.

En vetenskap och dess teoretiska struktur utgörs av koncept som på olika sätt är sammankopplade och återspeglar vetenskapens perspektiv på sin egen praxis. Dessa koncept bildar tillsammans en uppfattning om verkligheten som kan framstå som mer eller mindre abstrakt, samtidigt som graden av abstraktion bidrar till att teorierna kan ha både djup och räckvidd.

Denna bok introducerar vikten av konceptuell utveckling inom vårdvetenskap, presenterar ett par metoder för att utveckla koncept samt diskuterar hur reflektion och forskning kring koncept kan bidra till evidensbaserade vårdmetoder. I bokens huvuddel beskriver forskare från Sverige, Finland och Norge övergripande koncept som exempelvis hälsa, miljö och personcentrerad vård, samt mer specifika koncept som vila, kommunikation inom vårdande och tröst.

Boken riktar sig till studenter inom sjuksköterskeprogrammet och olika specialistprogram för sjuksköterskor, men är även lämplig för andra yrkesgrupper inom vårdsektorn och för de som önskar att få en djupare förståelse för vårdvetenskap generellt, och specifikt dess koncept och språkbruk.

Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789144139555
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 468 st

En vetenskap och dess teoretiska struktur utgörs av koncept som på olika sätt är sammankopplade och återspeglar vetenskapens perspektiv på sin egen praxis. Dessa koncept bildar tillsammans en uppfattning om verkligheten som kan framstå som mer eller mindre abstrakt, samtidigt som graden av abstraktion bidrar till att teorierna kan ha både djup och räckvidd.

Denna bok introducerar vikten av konceptuell utveckling inom vårdvetenskap, presenterar ett par metoder för att utveckla koncept samt diskuterar hur reflektion och forskning kring koncept kan bidra till evidensbaserade vårdmetoder. I bokens huvuddel beskriver forskare från Sverige, Finland och Norge övergripande koncept som exempelvis hälsa, miljö och personcentrerad vård, samt mer specifika koncept som vila, kommunikation inom vårdande och tröst.

Boken riktar sig till studenter inom sjuksköterskeprogrammet och olika specialistprogram för sjuksköterskor, men är även lämplig för andra yrkesgrupper inom vårdsektorn och för de som önskar att få en djupare förståelse för vårdvetenskap generellt, och specifikt dess koncept och språkbruk.

En vetenskap och dess teoretiska struktur utgörs av koncept som på olika sätt är sammankopplade och återspeglar vetenskapens perspektiv på sin egen praxis. Dessa koncept bildar tillsammans en uppfattning om verkligheten som kan framstå som mer eller mindre abstrakt, samtidigt som graden av abstraktion bidrar till att teorierna kan ha både djup och räckvidd.

Denna bok introducerar vikten av konceptuell utveckling inom vårdvetenskap, presenterar ett par metoder för att utveckla koncept samt diskuterar hur reflektion och forskning kring koncept kan bidra till evidensbaserade vårdmetoder. I bokens huvuddel beskriver forskare från Sverige, Finland och Norge övergripande koncept som exempelvis hälsa, miljö och personcentrerad vård, samt mer specifika koncept som vila, kommunikation inom vårdande och tröst.

Boken riktar sig till studenter inom sjuksköterskeprogrammet och olika specialistprogram för sjuksköterskor, men är även lämplig för andra yrkesgrupper inom vårdsektorn och för de som önskar att få en djupare förståelse för vårdvetenskap generellt, och specifikt dess koncept och språkbruk.

Ny bok
510 kr536 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
510 kr536 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)