Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå; Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian Gabrielsson, Gabriella Gustafsson, Britt Hedman Ahlström, Ove Hellzén, Inger Johansson Berglund, Anneli Jäderholm, Lars Lilja, Britt-Marie Lindgren, Eva Lindgren, Jenny Molin, Kent-Inge Perseius, Karin Persson, Lisbeth Porskrog Kristiansen, Malin Rex, Susanne Rolfner Suvanto, Agneta Schröder, Nils Sjöström, Maria Skott, Susanne Strand, Elisabet Wentz, Helle Wijk, Karin Örmon; 2019
5+ säljare

Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå Upplaga 3

av Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo
m.fl.

Denna bok tillhandahåller en omfattande insikt i psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individuella problem i samband med psykisk ohälsa. Den inledande delen koncentrerar sig på de mest vanliga tillstånden inom psykiatrisk vård. Den efterföljande delen framhäver viktiga aspekter som är av betydelse för att förstå och hantera patientvården, inklusive vårdmiljön och organisationen, attityder till psykiska dilemman, involvering av närstående och kvalitetsarbete inom psykiatrin. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdaterats med ny forskning och utökats för att spegla att sjuksköterskor möter personer med psykisk ohälsa även inom andra vårdsektorer än den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel introducerats som belyst barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel ägnas åt interaktioner och reflektioner kring vård av individer inom psykiatrisk heldygnsvård.

Bokens huvudfokus ligger på den unga, den vuxna och den äldre individen och deras respektive problematik. Den grundar sig på ett omvårdnadsperspektiv och rör sig i korsningen mellan medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Det övergripande perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de specifika åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra yrkesgrupper inom hälsosektorn.

Boken riktar sig primärt till sjuksköterskestudenter, men kan också med fördel användas inom utbildningar med fokus på folkhälsa samt av yrkesverksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Denna bok tillhandahåller en omfattande insikt i psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individuella problem i samband med psykisk ohälsa. Den inledande delen koncentrerar sig på de mest vanliga tillstånden inom psykiatrisk vård. Den efterföljande delen framhäver viktiga aspekter som är av betydelse för att förstå och hantera patientvården, inklusive vårdmiljön och organisationen, attityder till psykiska dilemman, involvering av närstående och kvalitetsarbete inom psykiatrin. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdaterats med ny forskning och utökats för att spegla att sjuksköterskor möter personer med psykisk ohälsa även inom andra vårdsektorer än den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel introducerats som belyst barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel ägnas åt interaktioner och reflektioner kring vård av individer inom psykiatrisk heldygnsvård.

Bokens huvudfokus ligger på den unga, den vuxna och den äldre individen och deras respektive problematik. Den grundar sig på ett omvårdnadsperspektiv och rör sig i korsningen mellan medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Det övergripande perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de specifika åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra yrkesgrupper inom hälsosektorn.

Boken riktar sig primärt till sjuksköterskestudenter, men kan också med fördel användas inom utbildningar med fokus på folkhälsa samt av yrkesverksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789144123691
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 656 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2024)
599 kr (endast ny)
Upplaga 2 (2014)
från 119 kr
Upplaga 1 (2010)
från 115 kr
Upplaga 3 (2019)
från 499 kr

Denna bok tillhandahåller en omfattande insikt i psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individuella problem i samband med psykisk ohälsa. Den inledande delen koncentrerar sig på de mest vanliga tillstånden inom psykiatrisk vård. Den efterföljande delen framhäver viktiga aspekter som är av betydelse för att förstå och hantera patientvården, inklusive vårdmiljön och organisationen, attityder till psykiska dilemman, involvering av närstående och kvalitetsarbete inom psykiatrin. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdaterats med ny forskning och utökats för att spegla att sjuksköterskor möter personer med psykisk ohälsa även inom andra vårdsektorer än den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel introducerats som belyst barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel ägnas åt interaktioner och reflektioner kring vård av individer inom psykiatrisk heldygnsvård.

Bokens huvudfokus ligger på den unga, den vuxna och den äldre individen och deras respektive problematik. Den grundar sig på ett omvårdnadsperspektiv och rör sig i korsningen mellan medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Det övergripande perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de specifika åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra yrkesgrupper inom hälsosektorn.

Boken riktar sig primärt till sjuksköterskestudenter, men kan också med fördel användas inom utbildningar med fokus på folkhälsa samt av yrkesverksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Denna bok tillhandahåller en omfattande insikt i psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individuella problem i samband med psykisk ohälsa. Den inledande delen koncentrerar sig på de mest vanliga tillstånden inom psykiatrisk vård. Den efterföljande delen framhäver viktiga aspekter som är av betydelse för att förstå och hantera patientvården, inklusive vårdmiljön och organisationen, attityder till psykiska dilemman, involvering av närstående och kvalitetsarbete inom psykiatrin. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdaterats med ny forskning och utökats för att spegla att sjuksköterskor möter personer med psykisk ohälsa även inom andra vårdsektorer än den psykiatriska vården. Dessutom har några nya kapitel introducerats som belyst barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel ägnas åt interaktioner och reflektioner kring vård av individer inom psykiatrisk heldygnsvård.

Bokens huvudfokus ligger på den unga, den vuxna och den äldre individen och deras respektive problematik. Den grundar sig på ett omvårdnadsperspektiv och rör sig i korsningen mellan medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Det övergripande perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de specifika åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra yrkesgrupper inom hälsosektorn.

Boken riktar sig primärt till sjuksköterskestudenter, men kan också med fördel användas inom utbildningar med fokus på folkhälsa samt av yrkesverksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.

Begagnad bok
499 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
499 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar