32 Rika problem i matematik; Maria Larsson; 2007

32 Rika problem i matematik Upplaga 1

av Maria Larsson
Många vägar till en lösning!
Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Läs mer
Bokens struktur
Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett fullmatat lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. I början av boken finns en översikt över alla de rika problemen och vilka matematiska områden de berör.
Vad är ett rikt matematiskt problem?
Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Några elever kommer antagligen att lösa alla delar av problemet medan andra kommer att lösa någon eller några delar. Det kommer även att vara skillnad i hur eleverna löst problemet. En del kommer att lösa det på en generell och abstrakt nivå, medan andra kommer att hålla sig på en mer konkret nivå. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt.
Många vägar till en lösning!
Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Läs mer
Bokens struktur
Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett fullmatat lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. I början av boken finns en översikt över alla de rika problemen och vilka matematiska områden de berör.
Vad är ett rikt matematiskt problem?
Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Några elever kommer antagligen att lösa alla delar av problemet medan andra kommer att lösa någon eller några delar. Det kommer även att vara skillnad i hur eleverna löst problemet. En del kommer att lösa det på en generell och abstrakt nivå, medan andra kommer att hålla sig på en mer konkret nivå. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789147019113
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 72 st
Många vägar till en lösning!
Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Läs mer
Bokens struktur
Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett fullmatat lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. I början av boken finns en översikt över alla de rika problemen och vilka matematiska områden de berör.
Vad är ett rikt matematiskt problem?
Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Några elever kommer antagligen att lösa alla delar av problemet medan andra kommer att lösa någon eller några delar. Det kommer även att vara skillnad i hur eleverna löst problemet. En del kommer att lösa det på en generell och abstrakt nivå, medan andra kommer att hålla sig på en mer konkret nivå. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt.
Många vägar till en lösning!
Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Läs mer
Bokens struktur
Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett fullmatat lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. I början av boken finns en översikt över alla de rika problemen och vilka matematiska områden de berör.
Vad är ett rikt matematiskt problem?
Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Några elever kommer antagligen att lösa alla delar av problemet medan andra kommer att lösa någon eller några delar. Det kommer även att vara skillnad i hur eleverna löst problemet. En del kommer att lösa det på en generell och abstrakt nivå, medan andra kommer att hålla sig på en mer konkret nivå. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)