Aktiebolagslagens minoritetsskydd; Claes Beyer, Urban Båvestam, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Jan Andersson, Lars Pehrson; 2008
endast ny

Aktiebolagslagens minoritetsskydd Upplaga 1

av Claes Beyer, Urban Båvestam, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Jan Andersson
m.fl.
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och intresse av att diskutera vilken påverkan på bolagets utveckling som en minoritet av aktieägare bör ha. Skyddsbehovet för minoritetsaktieägare är framförallt beroende av i vilken utsträckning styrelsen, vilken ofta till största del är utsedd av majoritetsaktieägarna, handlar i eget intresse snarare än i bolagets och hela aktieägarkollektivets intresse. Det faktum att aktiebolagslagen inte tar hänsyn till att behovet av minoritetsskydd oftast är individuellt för varje bolag, har lett till ett intresse av att kunna anpassa skyddet efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett minoritetsskydd som, genom reglering i aktieägaravtal, bolagsordning eller på annat sätt, är skräddarsytt för bolaget i fråga möjliggör ett välavvägt skydd, inte bara för minoritetsaktieägare, utan i vissa fall även emot desamma. Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 5 december 2006 ett heldagsseminarium om aktiebolagslagens minoritetsskydd. Syftet var att i en krets av rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande minoritetsskyddet – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna skrift utgör en sammanställning av vad som sades vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften har sammanställts av jur.kand. och civ.ek. Jesper Schönbeck, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge i Stockholm. INNEHÅLL
- Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?
Claes Beyer& Urban Båvestam
Kommentarer till avsnittet - Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten
Erik Sjöman
Kommentarer till avsnittet - Minoritetsskydd och klander
Daniel Stattin
Kommentarer till avsnittet - Likhetsprincipen och generalklausulerna
Jan Andersson& Lars Pehrson
Kommentarer till avsnittet
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och intresse av att diskutera vilken påverkan på bolagets utveckling som en minoritet av aktieägare bör ha. Skyddsbehovet för minoritetsaktieägare är framförallt beroende av i vilken utsträckning styrelsen, vilken ofta till största del är utsedd av majoritetsaktieägarna, handlar i eget intresse snarare än i bolagets och hela aktieägarkollektivets intresse. Det faktum att aktiebolagslagen inte tar hänsyn till att behovet av minoritetsskydd oftast är individuellt för varje bolag, har lett till ett intresse av att kunna anpassa skyddet efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett minoritetsskydd som, genom reglering i aktieägaravtal, bolagsordning eller på annat sätt, är skräddarsytt för bolaget i fråga möjliggör ett välavvägt skydd, inte bara för minoritetsaktieägare, utan i vissa fall även emot desamma. Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 5 december 2006 ett heldagsseminarium om aktiebolagslagens minoritetsskydd. Syftet var att i en krets av rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande minoritetsskyddet – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna skrift utgör en sammanställning av vad som sades vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften har sammanställts av jur.kand. och civ.ek. Jesper Schönbeck, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge i Stockholm. INNEHÅLL
- Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?
Claes Beyer& Urban Båvestam
Kommentarer till avsnittet - Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten
Erik Sjöman
Kommentarer till avsnittet - Minoritetsskydd och klander
Daniel Stattin
Kommentarer till avsnittet - Likhetsprincipen och generalklausulerna
Jan Andersson& Lars Pehrson
Kommentarer till avsnittet
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789176786956
Förlag: Stockholm Centre for Commercial Law
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 144 st
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och intresse av att diskutera vilken påverkan på bolagets utveckling som en minoritet av aktieägare bör ha. Skyddsbehovet för minoritetsaktieägare är framförallt beroende av i vilken utsträckning styrelsen, vilken ofta till största del är utsedd av majoritetsaktieägarna, handlar i eget intresse snarare än i bolagets och hela aktieägarkollektivets intresse. Det faktum att aktiebolagslagen inte tar hänsyn till att behovet av minoritetsskydd oftast är individuellt för varje bolag, har lett till ett intresse av att kunna anpassa skyddet efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett minoritetsskydd som, genom reglering i aktieägaravtal, bolagsordning eller på annat sätt, är skräddarsytt för bolaget i fråga möjliggör ett välavvägt skydd, inte bara för minoritetsaktieägare, utan i vissa fall även emot desamma. Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 5 december 2006 ett heldagsseminarium om aktiebolagslagens minoritetsskydd. Syftet var att i en krets av rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande minoritetsskyddet – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna skrift utgör en sammanställning av vad som sades vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften har sammanställts av jur.kand. och civ.ek. Jesper Schönbeck, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge i Stockholm. INNEHÅLL
- Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?
Claes Beyer& Urban Båvestam
Kommentarer till avsnittet - Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten
Erik Sjöman
Kommentarer till avsnittet - Minoritetsskydd och klander
Daniel Stattin
Kommentarer till avsnittet - Likhetsprincipen och generalklausulerna
Jan Andersson& Lars Pehrson
Kommentarer till avsnittet
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och intresse av att diskutera vilken påverkan på bolagets utveckling som en minoritet av aktieägare bör ha. Skyddsbehovet för minoritetsaktieägare är framförallt beroende av i vilken utsträckning styrelsen, vilken ofta till största del är utsedd av majoritetsaktieägarna, handlar i eget intresse snarare än i bolagets och hela aktieägarkollektivets intresse. Det faktum att aktiebolagslagen inte tar hänsyn till att behovet av minoritetsskydd oftast är individuellt för varje bolag, har lett till ett intresse av att kunna anpassa skyddet efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett minoritetsskydd som, genom reglering i aktieägaravtal, bolagsordning eller på annat sätt, är skräddarsytt för bolaget i fråga möjliggör ett välavvägt skydd, inte bara för minoritetsaktieägare, utan i vissa fall även emot desamma. Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 5 december 2006 ett heldagsseminarium om aktiebolagslagens minoritetsskydd. Syftet var att i en krets av rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande minoritetsskyddet – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna skrift utgör en sammanställning av vad som sades vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften har sammanställts av jur.kand. och civ.ek. Jesper Schönbeck, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge i Stockholm. INNEHÅLL
- Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?
Claes Beyer& Urban Båvestam
Kommentarer till avsnittet - Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten
Erik Sjöman
Kommentarer till avsnittet - Minoritetsskydd och klander
Daniel Stattin
Kommentarer till avsnittet - Likhetsprincipen och generalklausulerna
Jan Andersson& Lars Pehrson
Kommentarer till avsnittet
Ny bok
261 kr274 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
261 kr274 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)