Anestesi; Sten Lindahl, Ola Winsö, Jonas Åkeson; 2016
endast ny

Anestesi Upplaga 3

av Sten Lindahl, Ola Winsö, Jonas Åkeson
Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård. Ett sjuttiotal svenska och internationella experter medverkar som kapitelförfattare och ger tillsammans en uppdaterad, vetenskapligt och empiriskt väl underbyggd, bild av klinisk handläggning, såväl i samband med medicinska tillstånd utlösta av akut sjukdom, olycksfall eller svår smärta, som inför, under och efter olika typer av kirurgiska rutiningrepp inom öppen eller sluten vård.

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, medicintekniska, psykologiska, etiska, omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala aspekter på modern anestesiologisk handläggning i en krävande klinisk vardag. Konsekvent strukturerade textavsnitt i genomtänkt samspel med klargörande illustrationer, faktarutor och fallbeskrivningar speglar relevanta delar av specialiteten och ämnesområdet med patienten i centrum.

Anestesi vänder sig i första hand till studerande på läkarprogrammet samt till blivande specialistläkare och specialistsjuksköterskor i anestesiologi och intensivvård men kan även vara av värde för teknisk personal och sjukvårdspersonal inom akut-, operations- eller intensivvårdsverksamhet.

Om författarna Sten GE Lindahl har varit överläkare i anestesiologi och intensivvård samt forskningsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet samt ordförande i det Vetenskapliga rådet för Universitetssjukhuset i Oslo.
Ola Winsö är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet.

Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, professor i anestesiologi och intensivvård samt ledamot av medicinska fakultetens pedagogiska akademi vid Lunds universitet.

Sagt om boken Anestesi, en svensk klassiker, har utkommit i sin tredje upplaga, elva år efter föregående. Det rör sig om en oerhört omfattande bok, som nu har uppdaterats genom såväl tidigare som nya författare. Den är skriven på ett lättläst sätt och tar läsaren från den medicinska och farmakologiska historien till moderna narkosapparater, olika anestesiformer och vidare till hanteringen av specifika situationer och tillstånd. Foton, illustrationer, tabeller och faktarutor underlättar läsningen.

Boken är praktiskt-kliniskt orienterad med fallbeskrivningar, och diskuterar gärna i termer av tydliga läkemedelsdoser, publicerade studier, och lämnar bra referenser. Registret är ganska omfattande och lätt att använda. Det gör boken angelägen, aktuell och väldigt användbar – både som översiktlig lärobok och praktisk handbok. Den kan således varmt rekommenderas, dels allmänt till varje verksam läkare och sjuksköterska, dels till olika specialister nära eller inom anestesiologin."
BTJ-häftet nr 16, 2016 Lektör Per Björgell
Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård. Ett sjuttiotal svenska och internationella experter medverkar som kapitelförfattare och ger tillsammans en uppdaterad, vetenskapligt och empiriskt väl underbyggd, bild av klinisk handläggning, såväl i samband med medicinska tillstånd utlösta av akut sjukdom, olycksfall eller svår smärta, som inför, under och efter olika typer av kirurgiska rutiningrepp inom öppen eller sluten vård.

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, medicintekniska, psykologiska, etiska, omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala aspekter på modern anestesiologisk handläggning i en krävande klinisk vardag. Konsekvent strukturerade textavsnitt i genomtänkt samspel med klargörande illustrationer, faktarutor och fallbeskrivningar speglar relevanta delar av specialiteten och ämnesområdet med patienten i centrum.

Anestesi vänder sig i första hand till studerande på läkarprogrammet samt till blivande specialistläkare och specialistsjuksköterskor i anestesiologi och intensivvård men kan även vara av värde för teknisk personal och sjukvårdspersonal inom akut-, operations- eller intensivvårdsverksamhet.

Om författarna Sten GE Lindahl har varit överläkare i anestesiologi och intensivvård samt forskningsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet samt ordförande i det Vetenskapliga rådet för Universitetssjukhuset i Oslo.
Ola Winsö är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet.

Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, professor i anestesiologi och intensivvård samt ledamot av medicinska fakultetens pedagogiska akademi vid Lunds universitet.

Sagt om boken Anestesi, en svensk klassiker, har utkommit i sin tredje upplaga, elva år efter föregående. Det rör sig om en oerhört omfattande bok, som nu har uppdaterats genom såväl tidigare som nya författare. Den är skriven på ett lättläst sätt och tar läsaren från den medicinska och farmakologiska historien till moderna narkosapparater, olika anestesiformer och vidare till hanteringen av specifika situationer och tillstånd. Foton, illustrationer, tabeller och faktarutor underlättar läsningen.

Boken är praktiskt-kliniskt orienterad med fallbeskrivningar, och diskuterar gärna i termer av tydliga läkemedelsdoser, publicerade studier, och lämnar bra referenser. Registret är ganska omfattande och lätt att använda. Det gör boken angelägen, aktuell och väldigt användbar – både som översiktlig lärobok och praktisk handbok. Den kan således varmt rekommenderas, dels allmänt till varje verksam läkare och sjuksköterska, dels till olika specialister nära eller inom anestesiologin."
BTJ-häftet nr 16, 2016 Lektör Per Björgell
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147100545
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 660 st
Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård. Ett sjuttiotal svenska och internationella experter medverkar som kapitelförfattare och ger tillsammans en uppdaterad, vetenskapligt och empiriskt väl underbyggd, bild av klinisk handläggning, såväl i samband med medicinska tillstånd utlösta av akut sjukdom, olycksfall eller svår smärta, som inför, under och efter olika typer av kirurgiska rutiningrepp inom öppen eller sluten vård.

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, medicintekniska, psykologiska, etiska, omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala aspekter på modern anestesiologisk handläggning i en krävande klinisk vardag. Konsekvent strukturerade textavsnitt i genomtänkt samspel med klargörande illustrationer, faktarutor och fallbeskrivningar speglar relevanta delar av specialiteten och ämnesområdet med patienten i centrum.

Anestesi vänder sig i första hand till studerande på läkarprogrammet samt till blivande specialistläkare och specialistsjuksköterskor i anestesiologi och intensivvård men kan även vara av värde för teknisk personal och sjukvårdspersonal inom akut-, operations- eller intensivvårdsverksamhet.

Om författarna Sten GE Lindahl har varit överläkare i anestesiologi och intensivvård samt forskningsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet samt ordförande i det Vetenskapliga rådet för Universitetssjukhuset i Oslo.
Ola Winsö är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet.

Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, professor i anestesiologi och intensivvård samt ledamot av medicinska fakultetens pedagogiska akademi vid Lunds universitet.

Sagt om boken Anestesi, en svensk klassiker, har utkommit i sin tredje upplaga, elva år efter föregående. Det rör sig om en oerhört omfattande bok, som nu har uppdaterats genom såväl tidigare som nya författare. Den är skriven på ett lättläst sätt och tar läsaren från den medicinska och farmakologiska historien till moderna narkosapparater, olika anestesiformer och vidare till hanteringen av specifika situationer och tillstånd. Foton, illustrationer, tabeller och faktarutor underlättar läsningen.

Boken är praktiskt-kliniskt orienterad med fallbeskrivningar, och diskuterar gärna i termer av tydliga läkemedelsdoser, publicerade studier, och lämnar bra referenser. Registret är ganska omfattande och lätt att använda. Det gör boken angelägen, aktuell och väldigt användbar – både som översiktlig lärobok och praktisk handbok. Den kan således varmt rekommenderas, dels allmänt till varje verksam läkare och sjuksköterska, dels till olika specialister nära eller inom anestesiologin."
BTJ-häftet nr 16, 2016 Lektör Per Björgell
Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård. Ett sjuttiotal svenska och internationella experter medverkar som kapitelförfattare och ger tillsammans en uppdaterad, vetenskapligt och empiriskt väl underbyggd, bild av klinisk handläggning, såväl i samband med medicinska tillstånd utlösta av akut sjukdom, olycksfall eller svår smärta, som inför, under och efter olika typer av kirurgiska rutiningrepp inom öppen eller sluten vård.

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, medicintekniska, psykologiska, etiska, omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala aspekter på modern anestesiologisk handläggning i en krävande klinisk vardag. Konsekvent strukturerade textavsnitt i genomtänkt samspel med klargörande illustrationer, faktarutor och fallbeskrivningar speglar relevanta delar av specialiteten och ämnesområdet med patienten i centrum.

Anestesi vänder sig i första hand till studerande på läkarprogrammet samt till blivande specialistläkare och specialistsjuksköterskor i anestesiologi och intensivvård men kan även vara av värde för teknisk personal och sjukvårdspersonal inom akut-, operations- eller intensivvårdsverksamhet.

Om författarna Sten GE Lindahl har varit överläkare i anestesiologi och intensivvård samt forskningsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet samt ordförande i det Vetenskapliga rådet för Universitetssjukhuset i Oslo.
Ola Winsö är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor i anestesiologi och intensivvård vid Umeå universitet.

Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, professor i anestesiologi och intensivvård samt ledamot av medicinska fakultetens pedagogiska akademi vid Lunds universitet.

Sagt om boken Anestesi, en svensk klassiker, har utkommit i sin tredje upplaga, elva år efter föregående. Det rör sig om en oerhört omfattande bok, som nu har uppdaterats genom såväl tidigare som nya författare. Den är skriven på ett lättläst sätt och tar läsaren från den medicinska och farmakologiska historien till moderna narkosapparater, olika anestesiformer och vidare till hanteringen av specifika situationer och tillstånd. Foton, illustrationer, tabeller och faktarutor underlättar läsningen.

Boken är praktiskt-kliniskt orienterad med fallbeskrivningar, och diskuterar gärna i termer av tydliga läkemedelsdoser, publicerade studier, och lämnar bra referenser. Registret är ganska omfattande och lätt att använda. Det gör boken angelägen, aktuell och väldigt användbar – både som översiktlig lärobok och praktisk handbok. Den kan således varmt rekommenderas, dels allmänt till varje verksam läkare och sjuksköterska, dels till olika specialister nära eller inom anestesiologin."
BTJ-häftet nr 16, 2016 Lektör Per Björgell
Ny bok
997 kr1049 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
997 kr1049 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)